Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

Lublin, Centrum Spotkania Kultur
27-29 września 2018

zarejestruj się

O Kongresie

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

stały postęp technologiczny, rozwój nowych technik obrazowania, zmieniające się standardy postępowania chirurgicznego, coraz szersze stosowanie protokołu ERAS, robotyzacji, dalsze próby minimalizacji urazu okołooperacyjnego, obligatoryjne stosowanie zasad medycyny i chirurgii opartej na obiektywnych dowodach medycznych, a także zwracanie coraz większej uwagi na jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów – to kierunki rozwoju nowoczesnej chirurgii pod koniec drugiej dekady XXI wieku.


Jednocześnie jesteśmy w trakcie podsumowania pierwszych 30 lat implementacji technik minimalnie inwazyjnych w chirurgii. To również doskonały moment, aby dokonać analizy poziomu chirurgii minimalnie inwazyjnej w Polsce w odniesieniu do trendów światowych. Okazją do przeglądu i konstruktywnej wymiany poglądów między chirurgami z naszego kraju oraz wybitnymi ekspertami w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej na świecie będzie I Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej w Lublinie w dniach 27-29 września 2018 roku.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska chirurgów minimalnie inwazyjnych w Polsce, przyjęliśmy koncepcję organizacji wspólnego spotkania członków Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. W imieniu własnym i przewodniczących Sekcji TChP prof. Marka Jackowskiego, prof. Macieja Michalika oraz doc. Jacka Sobockiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa, wszystkich członków Towarzystwa Chirurgów Polskich, chirurgów i lekarzy innych specjalności zabiegowych do udziału w I Kongresie Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej TChP.


W ramach Kongresu, podczas 8 sesji plenarnych, sesji wideo, sesji sponsorowanych, warsztatów i szkoleń doskonalących dla lekarzy w trakcie specjalizacji będziemy mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki, z możliwością wymiany poglądów o nurtujących nas problemach klinicznych w chirurgii minimalnie inwazyjnej. Gośćmi Kongresu będą wybitni eksperci krajowi i zagraniczni. Jako miejsce obrad wybrano atrakcyjne, na miarę wyzwań architektonicznych XXI wieku, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.


Lublin będzie również doskonałym miejscem do spotkania chirurgów kierujących jednostkami chirurgicznymi w Polsce w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej, która odbędzie się przed Kongresem Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej w dniu 27 września 2018 roku (www.forumordynatorow.pl).

Mamy nadzieję, że zarówno poziom merytoryczny wspomnianych wydarzeń, jak i czas spędzony w Lublinie spełni Państwa oczekiwania, przyniesie tradycyjnie wiele niezapomnianych wrażeń, przyczyni się do pogłębienia więzów przyjaźni, a także będzie okazją do poznania wielokulturowego charakteru Lublina czy znanego z uroków natury regionu Roztocza i Lubelszczyzny.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej,
Past Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Przewodniczący Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego
I Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej TChP w Lublinie

Prof. dr hab. Krzysztof Paśnik
Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Przewodniczący Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego
I Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej TChP w Lublinie


Program

Challenges of the 21st Century Surgery – opportunities and limitations

 • Prof. Richard Satava (Seattle, USA): The future of robotic surgery
 • Prof. Steven Schwaitzberg (Buffalo, USA): Potential directions for the development of surgery – artificial intelligence?
 • Prof. Lee Swanstrom (Portland, USA): What are the perspectives for the NOTES approach in GI tract surgery?
 • Prof. Michel Gagner (Montreal, Canada): Update on Magnets in Minimally Invasive Surgery
 • Prof. David Rattner (Boston, USA): Evidence based surgery from the perspective of the minimally invasive surgery expert


Morbid obesity surgery

 • Prof. Ricardo Cohen (São Paulo, Brazil): Bariatric surgery – tips, tricks and technical aspects
 • Dr hab. Piotr Myśliwiec (Bialystok, Poland): Indications for surgical treatment – primary procedures in metabolic and bariatric surgery
 • Dr Tomasz Rogula (Cleveland, USA): New minimally invasive technologies in morbid obesity therapy
 • Prof. Krzysztof Paśnik (Warsaw, Poland): Morbid obesity surgery in Poland


Colorectal surgery – new minimally invasive methods and techniques

 • Prof. Jaap Bonjer (Amsterdam, the Netherlands): Laparoscopic or open surgery for colon cancer – is there still a controversy?
 • Dr Juriaan Tuynma(Amsterdam, the Netherlands): Transanal or traditional laparoscopic TME for rectal cancer – where we are?
 • Dr Richard Whelan (New York, USA): Surgical treatment of diverticulitis – current policy
 • Prof. Marek Jackowski (Toruń, Poland): Polish experience in taTME surgery
 • Dr Sławomir Marecik (Chicago, USA): Robotic colorectal surgery – where we are?


Methods and techniques of endoscopic therapy in esophageal diseases

 • Prof. Marco Patti (Chappel Hill, USA): Modern approach to GERD therapy
 • Prof. Yutaka Saito (Tokio, Japan): ESD procedures in esophageal malignant lesions
 • Dr Leon Moons (Amsterdam, the Netherlands): Barrett’s esophagus – which procedure in metaplasia, dysplasia and early cancer?
 • Dr Krzysztof Zinkiewicz (Lublin, Poland): POEM or laparoscopic Heller’s procedure in patients with achalasia?


Minimally invasive surgery in GI tract cancers

 • Prof. Miguel Cuesta (Amsterdam, the Netherlands): Anatomical and technical aspects of minimally invasive esophagectomy. Open or minimally invasive esophagectomy for esophageal cancer?
 • Prof. Harushi Udagawa (Tokyo, Japan): Transthoracic or transhiatal videoasisted esophagectomy in the era of standard preoperative chemoradiotherapy for esophageal cancers
 • Prof. Naoki Hiki (Tokyo, Japan): Why should MIS techniques be the standard in gastric cancer therapy
 • Prof. Han-Kwang Yang (Seoul, Korea): Robotic gastric cancer surgery
 • Prof. Luca Aldrighetti (Milan, Italy): Laparoscopic surgery in liver malignant lesions therapy
 • Prof. Andrzej Budzyński (Cracow, Poland): Laparoscopic pancreatic resection – exceptional or standard surgical procedures?


Complications in minimally invasive surgery

 • Prof. Maciej Michalik (Olsztyn, Poland): Surgeon’s experience as an independent risk factor in minimally invasive surgery?
 • Prof. Almantas Maleckas (Kaunus, Lithuania): How to avoid the complications in laparoscopic surgery – pros and cons?
 • Prof. Miguel Cuesta (Amsterdam, the Netherlands): Complications and pitfalls in esophageal and gastric surgery
 • Liver and pancreatic surgery complications
 • Dr Tomasz Rogula (Cleveland, USA): Management of complications in morbid obesity surgery


Interdisciplinary training in minimally invasive techniques and skills in surgery

 • Prof. Steven Schwaitzberg (Buffalo, USA): What is the future of laparoscopic education in the United States
 • Prof. Almantas Maleckas (Kaunus, Lithuania): What are the perspectives and how to create the minimally invasive surgery training system common for European Union countries residents?
 • Prof. Hans-Joachim Meyer (Hannover, Germany): Education and training system of German residents in minimally invasive surgery
 • Dr Tomasz Rogula (Cleveland, USA): Fundamentals in laparoscopic morbid surgery – expert’s advices for Polish residents
 • Prof. Grzegorz Wallner (Lublin, Poland): Challenges of minimally invasive surgery education from the Polish perspective
 • Dr Michał Janik (Warszawa, Poland): How to improve the residents skills in laparoscopic surgery? Perspective form resident’s practice

Językiem wykładowym będzie język angielski.

Wykładowcy

Wykładowcy zagraniczni

 • Prof. Luca Aldrighetti (Milan, Włochy)
 • Prof. Jaap Bonjer (Amsterdam, Holandia)
 • Prof. Ricardo Cohen (Sao Paulo, Brazylia)
 • Prof. Miguel Cuesta (Amsterdam, Holandia)
 • Prof. Michel Gagner (Montreal, Kanada)
 • Prof. Naoki Hiki (Tokio, Japonia)
 • Prof. Almantas Maleckas (Kowno, Litwa)
 • Dr Sławomir Marecik (Chicago, USA)
 • Prof. Hans-Joachim Meyer (Hanower, Niemcy)
 • Dr Leon Moon (Amsterdam, Holandia)
 • Prof. Marco Patti (Chappel Hill, USA)
 • Prof. David Rattner (Boston, USA)
 • Dr Tomasz Rogula (Cleveland, USA)
 • Prof. Richard Satava (Seattle, USA)
 • Prof. Steven Schwaitzberg (Buffalo, USA)
 • Prof. Lee Swanstrom (Portland, USA)
 • Dr Juriaan Tuynman (Amsterdam, Holandia)
 • Prof. Harushi Udagawa (Tokio, Japonia)
 • Dr Richard Whelan (Nowy Jork, USA)
 • Prof. Yutaka Saito (Tokio, Japonia)
 • Prof. Han-Kwang Yang (Seul, Korea Południowa)


Wykładowcy polscy

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski (Toruń)
 • Dr Michał Janik (Warszawa)
 • Prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik (Olsztyn)
 • Dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec (Białystok)
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik (Warszawa)
 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner (Lublin)
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Zinkiewicz (Lublin)

Opłaty i zgłoszeniaOpłaty za udział w Kongresie Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej 2018

 1. Członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich
  Rejestracja do 1 maja - 450 zł (z VAT)
  Rejestracja do 1 września - 550 zł (z VAT)
  Rejestracja do 25 września - 700 zł (z VAT)

 2. Lekarze nie będący członkami Towarzystwa Chirurgów Polskich
  Rejestracja do 1 maja - 500 zł (z VAT)
  Rejestracja do 1 września - 600 zł (z VAT)
  Rejestracja do 25 września - 700 zł (z VAT)

 3. Lekarze w trakcie specjalizacji
  Stała opłata rejestracyjna - 250 zł (z VAT)
  W formularzu rejestracji w polu "Miejsce odbywania specjalizacji" prosimy wpisać aktualne miejsce pracy (nazwa szpitala, miasto).

 4. Studenci medycyny
  Stała opłata rejestracyjna - 50 zł (z VAT)
  W formularzu rejestracji należy wpisać  - Numer legitymacji studenckiej. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji, będzie niezbędna przy rejestracji na miejscu.

 5. Spotkanie towarzyskie
  Stała opłata rejestracyjna dla wszystkich uczestników - 250 zł (z VAT)
  Spotkanie planowane jest w piątek - 28 września 2018 r.
  Spotkanie towarzyskie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.


Językiem wykładowym jest język angielski.


Uwaga! Opłata zawiera udział w III Forum Ordynatorów.
Prosimy o informację w formularzu rejestracji
czy wezmą Państwo udział w tym wydarzeniu.

Informacja jest niezbędna dla przygotowania dodatkowych materiałów dla Państwa.Opłata kongresowa zawiera:

 • Udział w wykładach 
 • Wstęp na III Forum Ordynatorów
 • Materiały kongresowe
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przerwy kawowe i lunch
 • Wstęp na oficjalną inaugurację Kongresu (27 września 2018 r.)
 • Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych

Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.
Informacje na temat dostępnych hoteli ze specjalną ceną dla uczestników Kongresu w zakładce NOCLEGI


Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Postery

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac do Sesji Plakatowej, która odbędzie się w trakcie Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.


STRESZCZENIE PRACY


1. Warunkiem udziału w sesji plakatowej jest:

 • dokonanie rejestracji  i uiszczenie opłaty za udział w Kongresie
 • pozytywna recenzja przesłanego streszczenia pracy.

2. Streszczenie dotyczące plakatu należy przygotować w języku angielskim, w formacie .doc.

3. Streszczenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: postery@kongreschmi.pl w temacie wpisując „Sesja Plakatowa - streszczenie” do dnia 30.04.2018 r.

4. Zgłoszenie pracy musi zawierać następujące informacje:

 • tytuł pracy
 • autorzy
 • e-mail osoby prezentującej
 • instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość, kraj)
 • określenie kategorii tematycznej zgłaszanej pracy
 • treść streszczenia (z podziałem na wstęp, omówienie, wnioski)

5. Objętość streszczenia nie może przekraczać 2 500 znaków (ze spacjami). Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia.

6. Do przesłanego streszczenia należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowana praca jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”.


KATEGORIE TEMATYCZNE ZGŁASZANEJ PRACY

 • Wyzwania chirurgii XXI wieku – możliwości i ograniczenia
 • Chirurgia patologicznej otyłości
 • Techniki i metody terapii endoskopowej w chorobach przełyku
 • Chirurgia kolorektalna – nowe metody i techniki operacyjne
 • Chirurgia minimalnie inwazyjna w nowotworach narządowych
 • Powikłania w chirurgii minimalnie inwazyjnej
 • Laparoskopia w nagłych stanach chirurgicznych
 • Operacje z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych: przewód pokarmowy, chirurgia endokrynologiczna, klatka piersiowa, miednica mniejsza


TERMINY

 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń prac upływa 30 kwietnia 2018 r. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą tradycyjną lub faksem.
 • Ocena streszczeń przez recenzentów nastąpi do 15 czerwca 2018 r.
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy, oraz formie prezentacji do 10 lipca 2018 r.
 • Prace zakwalifikowane do prezentacji na Kongresie muszą zostać wysłane do 17 września 2018 r. na adres ftp wskazany w otrzymanym powiadomieniu przyjęcia pracy do prezentacji, zgodnie ze specyfikacją techniczną


EKSPOZYCJA PLAKATÓW


1. Autorzy zakwalifikowanych prac są zobowiązani do przygotowania plakatu w formie multimedialnej – plik graficzny (orientacja pionowa). Według następującej specyfikacji technicznej:

 • Format pliku: .jpg bądź .png
 • Pliki muszą być dostarczone w dwóch rozdzielczościach: 3840x2160 px oraz 1920x1080 px

2. Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez cały czas trwania konferencji na nośnikach multimedialnych (monitory multimedialne).


Szczegółowy regulamin dostępny jest pod linkiem tutaj Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.


Noclegi

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w poniższych hotelach na hasło CHIRURGIA. Pokoje dostępne będą w terminach podanych poniżej lub w miarę dostępności miejsc.


Lista hoteli znajdujących się w pobliżu miejsca konferencji oraz ceny specjalne dla uczestników wydarzenia:


Hotel MERCURE LUBLIN CENTRUM
Al. Racławickie 12
20-037 Lublin

Odległość od CSK -> 280 m (3 minuty piechotą)

 • Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 290 zł (z VAT)
 • Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 328 zł (z VAT)

Pokoje dostępne do wyczerpania miejsc.

Parking - cena 34 zł/doba


W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio, podając hasło:
E-mail: H3404-RE@accor.comIBB Grand Hotel Lublinianka
ul. Krakowskie Przedmieście 56
20-002 Lublin

Odległość od CSK -> 650 m (8 minut piechotą)

 • Pokój jednoosobowy Economy Single - cena specjalna dla uczestników -> 300  zł (z VAT)
 • Pokój jednoosobowy Economy Double dla pojedynczego wykorzystania* - cena specjalna dla uczestników -> 300  zł (z VAT)
 • Pokój dwuosobowy Standard Double dla pojedynczego wykorzystania*- cena specjalna dla uczestników -> 340 zł (z VAT)

*dopłata za 2-gą osobę: 40 zł

Pokoje dostępne do 31 sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.


W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio, podając hasło:
Tel. 81 446 61 00
E-mail: grandhotel@lublinianka.com
www.lublinianka.comHotel Victoria Lublin
20-016 Lublin
ul. Narutowicza 58/60

Odległość od CSK -> 1000 m (13 minut piechotą, 4 minuty samochodem)

 • Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 160 zł (z VAT)
 • Pokój dwuosobowy standard (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 220 zł (z VAT)
 • Pokój dwuosobowy komfort (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 260 zł (z VAT)

Pokoje dostępne do 31 sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Parking - cena 28 zł/doba


W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio, podając hasło:
Tel. 81 532 70 11
E-mail: info@victorialublin.pl
www.victorialublin.plHotel Campanile Lublin
20-067 Lublin
ul. Lubomelska 14


Odległość od CSK -> 750 m (9 minut piechotą, 4 minuty samochodem)

Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 250 zł (z VAT)
Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 285 zł (z VAT)

Pokoje dostępne w miarę dostępności miejsc.

Parking - cena 25 zł/doba

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio, podając hasło:
Tel. 81 531 84 00
E-mail: lublin@campanile.com
www.campanile.com/pl/hotels/campanile-lublinHotel Wieniawski
ul. Sądowa 6
20-027 Lublin

Odległość od CSK -> 450 m (6 minut piechotą)

 • Pokój jednoosobowy Classic (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 240 zł (z VAT)
 • Pokój jednoosobowy Comfort (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 290 zł (z VAT)
 • Pokój dwuosobowy Classic (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 280 zł (z VAT)
 • Pokój dwuosobowy Comfort (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 330 zł (z VAT)

Pokoje dostępne do 26 sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Parking - cena 35 zł/doba (50 m od Hotelu, parking PKO)


W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio, podając hasło:
Tel. 81 45 99 200; +48 515 595 507
E-mail: info@hotelwieniawski.pl
www.hotelwieniawski.plPokoje gościnne w Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Odległość od CSK -> ok. 2,5 km (10 minut samochodem)

Szczegóły dotyczące poszczególnych domów studenckich w załączniku - kliknij

Ceny pokoi nie zawierają kosztu śniadania. Do cen należy doliczyć podatek VAT (8%).

Pokoje dostępne do 14 września 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.Pokoje gościnne Politechniki Lubelskiej w Lublinie w Domu Studenckim nr 2 

Odległość od CSK -> ok. 2 km (10 minut samochodem)

 • Pokoje o podwyższonym standardzie (z własną łazienką) w cenie 100 zł/osobę/doba + 8% VAT 
 • Pokoje z łazienką na korytarzu - 60 zł/osobę/doba + 8% VAT

Ceny pokoi nie zawierają kosztu śniadania. Do cen należy doliczyć podatek VAT (8%).


W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio, podając hasło:

tel. 81 538 45 55/56

Dom Studencki nr 2, ul. Nadbystrzycka 44

Pokoje dostępne do 26.09 lub do wyczerpania miejsc.

Termin i miejsce

Termin konferencji:
27-29 września 2018

Miejsce konferencji:
Lublin, Centrum Spotkania Kultur

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie to największa w tym regionie Europy instytucja kultury. Sercem budynku, zaprojektowanego przez Bolesława Stelmacha, jest Sala Operowa wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i mechanikę sceniczną. Na 5 kondygnacjach użytkowych mieszczą się m.in: reprezentacyjne sale konferencyjne, ponad 1200 mkw. profesjonalnych przestrzeni wystawienniczych oraz przestrzenie warsztatowe i kreatywne służące spotkaniom, prezentacji kulinariów i designu, aktywności ruchowej. Do relaksu w bliskości z naturą zachęcają dwupoziomowe dachy i podniebne galerie spacerowe.


   

Komitet Naukowy

     Komitet Naukowy Kongresu:


Przewodniczący - Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej, Past Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
Przewodniczący - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich


Wiceprzewodniczący - Prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski, Prezes Elekt Towarzystwa Chirurgów Polskich
Wiceprzewodniczący - Prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik, Wiceprezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
Wiceprzewodniczący - Dr hab. med. Jacek Sobocki, Przewodniczący Sekcji Chirurgii Endoskopowej TChP  


Członkowie Komitetu Naukowego:

 • Prof. dr hab. med. Andrzej Budzyński, II Katedra Chirurgii Ogólnej - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Prof. dr hab. med. Adam Dziki, Sekretarz Generalny Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Dr Tomasz Rogula, The Cleveland Clinic Endocrinology and Metabolism Institute, Bariatric and Metabolic Institute

Komitet Honorowy

Marszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski  

Partnerzy

Partnerzy

Lubelskie

Patroni medialni

Medycyna Praktyczna OPM Rynek zdrowia rynek zdrowia www

Spacer po Lublinie


Spacer zaczniemy od Centrum Spotkania Kultur
Sercem budynku, zaprojektowanego przez Bolesława Stelmacha, jest Sala Operowa. 5 kondygnacji, ponad 1200 mkw. powierzchni użytkowej. Do relaksu zachęcają dwupoziomowe dachy i podniebne galerie spacerowe. Wśród zieleni, oprócz widoków panoramy miasta można podziwiać hodowlę pszczół w Miejskiej Pasiecie Artystycznej.


Ogród Saski
Najstarszy park miejski w Lublinie, założony w 1837 r. według projektu inżyniera Feliksa Bieczyńskiego, na wzór ogrodów angielskich. W lutym 2012 roku rozpoczęto jego gruntowną rewitalizację, zakończoną w 2013 r. Jest to jedno z najpiękniejszych  miejsc spacerowych w Lublinie.


Dom Żołnierza, ul. Żwirki i Wigury 6
Budynek powstał w latach 1924-1928. Jako budulec wykorzystano cegłę pochodzącą z rozbiórki prawosławnego soboru pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, który niegdyś znajdował się na Placu Litewskim. Uroczyste otwarcie Domu Żołnierza miało miejsce w 1933 r. Po II wojnie światowej mieściła się tu m.in. operetka oraz kino. Obecnie znajduje się tu prokuratura garnizonowa, klub wojskowy i biblioteka.


Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 43
Wzniesiony w latach 1874-1876, według projektu Juliana Ankiewicza, był uznawany za najpiękniejszy w mieście. Na uwagę zasługuje oryginalna stolarka okienna i drzwiowa oraz pokryte płaskorzeźbą drzwi wejściowe. Na pierwszym piętrze znajduje się klasycystyczny kominek z marmuru szydłowieckiego, a także XIX -wieczny dekoracyjny piec. Obecnie gmach zajmowany jest przez Sąd Okręgowy w Lublinie.


Pałacyk Morskich,  ul. Krakowskie Przedmieście 62
Wybudowany w II połowie XVIII wieku. W 1864 roku Robert Moritz i Aleksander McLeod uruchomili tu niewielką fabrykę narzędzi rolniczych. Po 1917 roku budynek był siedzibą Resursy Kupieckiej. Po wojnie, w 1944 roku, swój sekretariat miała tu redakcja radiostacji „Pszczółka”.


Hotel Lublinianka - dawny gmach Kasy Przemysłowców Lubelskich, ul. Krakowskie Przedmieście 56
Wzniesiony w 1900 r. wg projektu Gustawa Landau Gutentegera. Majestatyczny gmach ma dwie ciekawe elewacje - od Krakowskiego Przedmieścia i ul. Kołłątaja. Narożnik zdobi kopuła z latarenką. Podczas II wojny światowej budynek zajęli okupanci, urządzając w nim Dom Niemiecki. W 1951 r. Skarb Państwa przeznaczył gmach na cele hotelarskie.


Trzy pałace – plac Litewski
Pałac Czartoryskich
Barokowy Pałac Czartoryskich zaprojektował na przełomie XVII/XVIII wieku słynny architekt flamandzki, Tylman z Gameren. W 1911 dobudowano skwer, na którym była hala do jazdy na wrotkach, a następnie kino. W czasie II wojny światowej pałac uległ zniszczeniu. Po renowacji przywrócono mu barokową szatę architektoniczną. Obecnie w Pałacu Czartoryskich znajduje się siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.

Pałac Lubomirskich (Pałac Poradziwiłłowski)
Na placu Litewskim, pomiędzy pałacami Czartoryskich oraz Gubernialnym, znajduje się pałac Lubomirskich. Historią sięga XVI wieku, wygląd obecny zawdzięcza przebudowie z 1829 roku. Wnętrza zachowały pozostałości bogatego wystroju. Dziś mieści się tu Wydział Politologii UMCS.
 
Pałac Rządu Gubernialnego w Lublinie (znany też jako pałac Komisji Wojewódzkiej lub pałac Gubernatora)
W drugiej połowie XIX wieku pałac Lubomirskich, siedziba władz lubelskiej guberni, przestał wystarczać na potrzeby rozrastającej się biurokracji. Nowy pałac został zaprojektowany w stylu eklektycznym.  Budynek przetrwał w stanie bliskim pierwotnemu. Obecnie mieści się tam Wydział Psychologii UMCS.


Brama Krakowska
Brama Krakowska powstała w XIV w. wraz z murami miejskimi. Nazwę zawdzięcza historycznemu szlakowi, który prowadził z Krakowa przez Lublin do Wilna. Ośmioboczna, otynkowana wieża powstała w połowie XVI w. Budowlę nakrywa barokowy hełm z umieszczonym na jego szczycie monogramem SAR /Stanislaus Augustus Rex/ i datą 1782, pochodzący z okresu przebudowy dokonanej przez Dominika Merliniego. Obecny wygląd bramy jest wynikiem prac konserwatorsko-budowlanych z lat 1959-64, kiedy to przywrócono jej historyczny wygląd, a wnętrze zaadaptowano na potrzeby Muzeum Historii Miasta Lublina.


Stare Miasto
Stare Miasto zachwyca przede wszystkim swoją kameralnością. W obrębie emanujących historią murów mieści się wiele zabytków architektury z różnych epok. Trybunał Koronny, Plac Po Farze, Teatr Stary ... Szczególną uwagę zwracają bogato zdobione, renesansowe kamienice: np. Konopniców czy Lubomelskich.


Brama Grodzka
Dawniej strzegła przejścia w obronnych murach miejskich. Była także łącznikiem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, dlatego też nazywano ją często „Bramą Żydowską”. Pod koniec XVIII w. na polecenie Komisji Dobrego Porządku (Boni Ordinis) została przebudowana w stylu klasycystycznym i pozbawiona cech obronnych. Przypominają o tym data MDCCLXXXV oraz monogram SAR (Stanislaus Augustus Rex – Stanisław August Król), umieszczone na bramie od strony Starego Miasta.


Koniec trasy: Zamek Lubelski
Wzniesiony na wzgórzu w I poł. XIV w. przez Kazimierza Wielkiego gotycki zamek, popadł w ruinę wskutek działań wojennych w II poł. XVII w. i ostatecznie został rozebrany w XVIII w. Z dawnego zespołu zamkowego do dzisiaj zachowała się tylko XIII-wieczna romańska wieża zwana donżonem, gotycka kaplica pw. Świętej Trójcy oraz fragment gotyckiej baszty zwanej żydowską. Obecny, neogotycki kompleks budynków wzniesiono w latach 1824-26, z przeznaczeniem na więzienie, wykorzystywane przez rosyjskie i austriackie władze zaborcze, niemieckich okupantów a także władze PRL do 1954 r.


Warto zobaczyć i zwiedzić również:


Muzeum Wsi Lubelskiej (skansen)

Malowniczo położone w dolinie rzeki Czechówki, jest jednym z największych skansenów w Polsce. Ekspozycja jest podzielona na sektory: Wyżyna Lubelska, Powiśle, Podlasie, Nadbuże, Roztocze, dwór oraz miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej. Są tu również dwie drewniane świątynie: greckokatolicka cerkiew i rzymskokatolicki kościół.

Ogród Botaniczny UMCS
Ogród położony jest w dolinie rzeki Czechówki. Obecnie kolekcje ogrodowe liczą ponad 1600 gatunków drzew i krzewów, ponad 3300 roślin zielnych rosnących w gruncie oraz ok. 1600 gatunków roślin szklarniowych. Istniejący na terenie Ogrodu zrekonstruowany szlachecki dworek należał w drugiej połowie XVIII wieku do Jana Nepomucena Kościuszki, stryja Tadeusza Kościuszki.

Państwowe Muzeum na Majdanku
Powstało w listopadzie 1944 roku, w miejscu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, który funkcjonował od października 1941 r. do lipca 1944 r. Na terenie muzeum można obejrzeć baraki więźniarskie, krematorium, wieże strażnicze, ekspozycje muzealne, mauzoleum oraz Pomnik Walki i Męczeństwa.

Muzeum Aptekarstwa Cefarm w Lublinie
Od 1988 roku siedzibą muzeum jest kamienica przy ul. Grodzkiej 5a. We wnętrzu dawnej apteki odtworzono XIX wieczny wystrój z meblami, szafami pełnymi starych naczyń i wag aptekarskich o różnym przeznaczeniu, a także puszek, flasz, konwi.  

Teatr im. Juliusza Osterwy
Jeden z najstarszych teatrów w Polsce. Gmach według projektu Karola Kozłowskiego wybudowany w 1886 r., w ciągu zaledwie dwóch lat, powstał wyłącznie ze składek społecznych. Wznieśli go „Lublinianie – sobie”, dzięki inicjatywie lubelskiej inteligencji, przemysłowców, kupców i okolicznych ziemian.

Dawna Uczelnia Mędrców Lublina (Jesziwas Chachmej Lublin)
Synagoga została zbudowana w 1930 r. wraz z całym kompleksem Jeszywas Chachmej Lublin. Poza funkcjami religijnymi pełniła też funkcję auli wykładowej jesziwy i mogła pomieścić ponad 200 studentów. Oficjalne otwarcie synagogi po remoncie nastąpiło 11 lutego 2007 r.Więcej o Lublinie i lubelskich atrakcja na stronach (źródła):
www.lublin.eu/turystyka/poznaj-lublin/zabytki/ 
www.polskaniezwykla.pl/web/place/search,1,-1,-1,954700,-1,-1,-1.html 
www.lublin.turystyka.pl/lubelski-serwis-turystyczny/atrakcje/musisz-zobaczyc 
www.teatrnn.pl
www.skansen.lublin.pl
www.garden.umcs.lublin.pl
www.majdanek.eu
www.lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/zielony-lublin/parki-w-lublinie/
www.hotelilan.pl/synagoga-i-mykwa 

Organizatorzy

Organizator:

Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr. hab. Feliksa Skubiszewskiego

ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin


Organizator wykonawczy:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

ul. Skrajna 12-14

20-802 Lublin


Biuro organizacyjne:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

ul. Saska 9J

03-968 Warszaw 

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Jolanta Paterczyk - Dyrektor Oddziału Wydawnictwa w Warszawie

e-mail: jolanta.paterczyk@czelej.com.pl

+48 501 076 132

Przemysław Blicharz - Product Manager

e-mail: przemek.blicharz@czelej.com.pl

+48 664 424 119

Patryk Reszko - Product Manager

e-mail: patryk.reszko@czelej.com.pl

+48 664 424 099

Kontakt dla uczestników:

Katarzyna Gałka

e-mail: katarzyna.galka@czelej.com.pl

+48 512 440 050

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212

Kontakt ws. organizacyjnych:

Patrycja Gnypek

e-mail: patrycja.gnypek@czelej.com.pl

+48 664 911 206