Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

Lublin, Centrum Spotkania Kultur
27-29 września 2018

zarejestruj się

O Kongresie

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

stały postęp technologiczny, rozwój nowych technik obrazowania, zmieniające się standardy postępowania chirurgicznego, coraz szersze stosowanie protokołu ERAS, robotyzacji, dalsze próby minimalizacji urazu okołooperacyjnego, obligatoryjne stosowanie zasad medycyny i chirurgii opartej na obiektywnych dowodach medycznych, a także zwracanie coraz większej uwagi na jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów – to kierunki rozwoju nowoczesnej chirurgii pod koniec drugiej dekady XXI wieku.


Jednocześnie jesteśmy w trakcie podsumowania pierwszych 30 lat implementacji technik minimalnie inwazyjnych w chirurgii. To również doskonały moment, aby dokonać analizy poziomu chirurgii minimalnie inwazyjnej w Polsce w odniesieniu do trendów światowych. Okazją do przeglądu i konstruktywnej wymiany poglądów między chirurgami z naszego kraju oraz wybitnymi ekspertami w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej na świecie będzie I Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej w Lublinie w dniach 27-29 września 2018 roku.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska chirurgów minimalnie inwazyjnych w Polsce, przyjęliśmy koncepcję organizacji wspólnego spotkania członków Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. W imieniu własnym i przewodniczących Sekcji TChP prof. Marka Jackowskiego, prof. Macieja Michalika oraz doc. Jacka Sobockiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa, wszystkich członków Towarzystwa Chirurgów Polskich, chirurgów i lekarzy innych specjalności zabiegowych do udziału w I Kongresie Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej TChP.


W ramach Kongresu, podczas 8 sesji plenarnych, sesji wideo, sesji sponsorowanych, warsztatów i szkoleń doskonalących dla lekarzy w trakcie specjalizacji będziemy mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki, z możliwością wymiany poglądów o nurtujących nas problemach klinicznych w chirurgii minimalnie inwazyjnej. Gośćmi Kongresu będą wybitni eksperci krajowi i zagraniczni. Jako miejsce obrad wybrano atrakcyjne, na miarę wyzwań architektonicznych XXI wieku, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.


Lublin będzie również doskonałym miejscem do spotkania chirurgów kierujących jednostkami chirurgicznymi w Polsce w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej, która odbędzie się przed Kongresem Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej w dniu 27 września 2018 roku (www.forumordynatorow.pl).

Mamy nadzieję, że zarówno poziom merytoryczny wspomnianych wydarzeń, jak i czas spędzony w Lublinie spełni Państwa oczekiwania, przyniesie tradycyjnie wiele niezapomnianych wrażeń, przyczyni się do pogłębienia więzów przyjaźni, a także będzie okazją do poznania wielokulturowego charakteru Lublina czy znanego z uroków natury regionu Roztocza i Lubelszczyzny.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej,
Past Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Przewodniczący Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego
I Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej TChP w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Przewodniczący Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego
I Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej TChP w Lublinie


OpłatyOpłaty za udział w Kongresie Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej 2018

 1. Członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich
  Rejestracja do 1 maja - 450 zł (z VAT)
  Rejestracja do 1 września - 550 zł (z VAT)
  Rejestracja do 25 września - 700 zł (z VAT)

 2. Lekarze niebędący członkami Towarzystwa Chirurgów Polskich
  Rejestracja do 1 maja - 500 zł (z VAT)
  Rejestracja do 1 września - 600 zł (z VAT)
  Rejestracja do 25 września - 700 zł (z VAT)

 3. Lekarze w trakcie specjalizacji
  Stała opłata rejestracyjna - 250 zł (z VAT)
  W formularzu rejestracji w polu "Miejsce odbywania specjalizacji" prosimy wpisać aktualne miejsce pracy (nazwa szpitala, miasto).

 4. Studenci medycyny
  Stała opłata rejestracyjna - 50 zł (z VAT)
  W formularzu rejestracji należy wpisać  - Numer legitymacji studenckiej. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji, będzie niezbędna przy rejestracji na miejscu.

 5. Spotkanie towarzyskie
  Stała opłata rejestracyjna dla wszystkich uczestników - 250 zł (z VAT)
  Spotkanie planowane jest w piątek - 28 września 2018 r., godz. 20:00
  (kolacja z koncertem na żywo - szczegóły w podamy w późniejszym terminie)
  Spotkanie towarzyskie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.


Językiem wykładowym jest język angielski.
Wykłady będą tłumaczone symultanicznie.


Uwaga! Opłata zawiera udział w III Forum Ordynatorów.
Prosimy o informację w formularzu rejestracji
czy wezmą Państwo udział w tym wydarzeniu.

Informacja jest niezbędna dla przygotowania dodatkowych materiałów dla Państwa.Opłata kongresowa zawiera:

 • Udział w wykładach 
 • Wstęp na III Forum Ordynatorów
 • Materiały kongresowe
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przerwy kawowe i lunch
 • Wstęp na oficjalną inaugurację Kongresu (27 września 2018 r.)
 • Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych*

Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.
Informacje na temat dostępnych hoteli ze specjalną ceną dla uczestników Kongresu w zakładce NOCLEGI


*Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Program

Językiem wykładowym Kongresu będzie język angielski.*
Wykłady będą tłumaczone symultanicznie.


Rejestracja na Forum Ordynatorów od godz. 8:00

Uwaga! III Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej odbędzie się w czwartek, w godzinach 8:50-12:00

Szczegółowy program na stronie forumordynatorow.pl


CZWARTEK, 27 września 2018, godz. 13:00-17:45

Rejestracja dla uczestników Kongresu od godz.12:30


13:00-15:00 SESJA I  Challenges of the 21st Century Surgery – opportunities and limitations 
Przewodniczący sesji: Prof. Hans-Joachim Meyer, Prof. Steven Schwaitzberg

 • Prof. Richard Satava (Seattle, USA): The future of robotic surgery
 • Prof. Steven Schwaitzberg (Buffalo, USA): Potential directions for the development of surgery – artificial intelligence?
 • Prof. Lee Swanstrom (Portland, USA): What are the perspectives for the NOTES approach in GI tract surgery?
 • Prof. Michel Gagner (Montreal, Canada): Update on Magnets in Minimally Invasive Surgery
 • Dr Richard Whelan (New York, USA): Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) in the era of minimally invasive surgery - expert recommendations
 • Prof. Dietmar Stephan, M.D. (Siegen, Germany): First experience with the new Robotic Senhance System in Visceral Surgery


Ciepły poczęstunek 15:00-15:25


15:15-16:30 Sesja video MEDtube (Sala Kinowa)
Przewodniczący sesji: Prof. Amjad Parvaiz15:25-17:45 SESJA II Interdisciplinary training in minimally invasive techniques and skills in surgery
Przewodniczący sesji: Prof. Almantas Maleckas, Prof. Tomasz Rogula

 • Prof. Steven Schwaitzberg (Buffalo, USA): What is the future of laparoscopic education in the United States
 • Prof. Almantas Maleckas (Kaunus, Lithuania): What are the perspectives and how to create the minimally invasive surgery training system common for European Union countries residents?
 • Prof. Hubertus Feußner (Munich, Germany): Education and training system of German residents in minimally invasive surgery
 • Prof. Tomasz Rogula (Cleveland, USA): Fundamentals in laparoscopic morbid surgery – expert’s advices for Polish residents
 • Prof. Grzegorz Wallner (Lublin, Poland): Challenges of minimally invasive surgery education from the Polish perspective
 • Dr Michał Janik (Warszawa, Poland): How to improve the residents skills in laparoscopic surgery? Perspective form resident’s practice

 18:00 - uroczyste otwarcie i poczęstunek


PIĄTEK, 28 września 2018, godz. 8:00-18:30

Rejestracja dla uczestników Kongresu od godz.7:30


8:00-10:20 SESJA III Minimally invasive surgery in GI tract cancers
Przewodniczący sesji:  Prof. Han-Kwang Yang, Prof. Andrzej Budzyński

 • Prof. Donald van der Peet (Amsterdam, the Netherlands): Anatomical and technical aspects of minimally invasive esophagectomy
 • Prof. Harushi Udagawa (Tokyo, Japan): Transthoracic or transhiatal videoasisted esophagectomy in the era of standard preoperative chemoradiotherapy for esophageal cancers
 • Prof. Naoki Hiki (Tokyo, Japan): Why should MIS techniques be the standard in gastric cancer therapy
 • Prof. Han-Kwang Yang (Seoul, Korea): Robotic gastric cancer surgery
 • Prof. Luca Aldrighetti (Milan, Italy): Laparoscopic surgery in liver malignant lesions therapy
 • Prof. Andrzej Budzyński (Cracow, Poland): Laparoscopic pancreatic resection – exceptional or standard surgical procedures?

Przerwa kawowa 10:20-10:40


10:40-12:45 SESJA IV Methods and techniques of endoscopic therapy in esophageal diseases
Przewodniczący sesji:    Prof. David Rattner, Dr Krzysztof Zinkiewicz

 • Prof. David Rattner (Boston, USA): Modern approach to achalasia therapy
 • Prof. Marco Patti (Chappel Hill, USA): Modern approach to GERD therapy
 • Dr Sho Suzuki (Tokio, Japonia): ESD procedures in esophageal malignant lesions
 • Prof. Bas Weusten (Utrecht, Holandia): Barrett’s esophagus – which procedure in metaplasia, dysplasia and early cancer?
 • Dr Krzysztof Zinkiewicz (Lublin, Poland): POEM or laparoscopic Heller’s procedure in patients with achalasia?

Lunch 12:45-13:30


12:45-13:30 Sesja plakatowa (foyer Sali Kinowej)
Przewodniczący sesji:          Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik 


13:30-15:45 SESJA V Complications in minimally invasive surgery
Przewodniczący sesji:     Prof. Maciej Michalik, Prof. Donald van der Peet 

 • Prof. Maciej Michalik (Olsztyn, Poland): Surgeon’s experience as an independent risk factor in minimally invasive surgery?
 • Prof. Almantas Maleckas (Kaunus, Lithuania): How to avoid the complications in laparoscopic surgery – pros and cons?
 • Prof. Donald van der Peet (Amsterdam, the Netherlands): Complications and pitfalls in esophageal and gastric surgery
 • Prof. Andrzej Budzyński (Cracow, Poland): Liver and pancreatic surgery complications
 • Prof. Tomasz Rogula (Cleveland, USA): Management of complications in morbid obesity surgery

 

Przerwa kawowa 15:45-16:10


16:10-18:30 SESJA VI Colorectal surgery – new minimally invasive methods and techniques
Przewodniczący sesji:      Dr Richard Whelan, Prof. Marek Jackowski 

 • Prof. Jaap Bonjer, Dr Juriaan Tuynman (Amsterdam, the Netherlands): Laparoscopic or open surgery for colon cancer – is there still a controversy?
 • Dr Juriaan Tuynman (Amsterdam, the Netherlands): Transanal or traditional laparoscopic TME for rectal cancer – where we are?
 • Dr Richard Whelan (New York, USA): Surgical treatment of diverticulitis – current policy
 • Prof. Marek Jackowski (Toruń, Poland): Polish experience in taTME surgery
 • Prof. Amjad Parvaiz (Lisbon, Portugal): Challenges of Robotic Colorectal Surgery – where we are? 
 • Prof. Antonio M. Lacy (Barcelona, Spain): Removal of rectal cancer – which way, technique and why?

 19:00 - wieczór artystyczny (szczegóły zakładka "spotkanie towarzyskie")


SOBOTA, 29 września 2018 

Rejestracja dla uczestników Kongresu od godz.8:00


7:30-8:30 Egzamin z endoskopii. Sekcja Chirurgii Endoskopowej TChP . Miejsce: Sala 302 w Collegium Novum, przy al. Racławickie 1
Więcej informacji https://tchp.pl/245-egzamin-z-endoskopii-przewodu-pokarmowego


7:30-8:30 Walne Zebranie Sekcji Wideochirurgii (Sala Kinowa)


Wykłady godz. 8:30-13:10

8:30-10:30 SESJA VII Panel dyskusyjny "Jak zorganizować system leczenia pacjentów z patologiczną otyłością w Polsce?" 
Sesja pod patronatem firmy Medtronic
Moderator: Dr hab. Piotr Myśliwiec

 • Dr hab. Piotr Myśliwiec (Białystok, Polska): Wskazania do leczenia chirurgicznego – podstawowe procedury w chirurgii metabolicznej i bariatrycznej
 • Prof. Tomasz Rogula (Cleveland, USA): Nowe technologie minimalnie inwazyjne w leczeniu otyłości olbrzymiej
 • Prof. Krzysztof Paśnik (Warszawa, Polska): Chirurgia patologicznej otyłości w Polsce
 • Dr Krzysztof Torzyński (Esbjerg, Dania): Chirurgia bariatryczna na świecie, na przykładzie Danii

Przerwa kawowa 10:30-10:55


10:55-13:00 SESJA VIII Operacje małoinwazyjne przepuklin pachwiny
Przewodniczący sesji:      Dr Kryspin Mitura, Dr hab. Maciej Śmietański

 • Dr Daria Kuliś / Dr Jakub Łomnicki (Kraków): TAPP i TEP - elementy wspólne i różnice w technice operacyjnej
 • Dr hab. Mirosław Szura (Kraków): Którzy pacjenci korzystają na operacji laparoskopowej przepukliny pachwinowej?
 • Dr hab. Maciej Śmietański (Puck): 'Must do' i 'never do' w laparoskopowych operacjach przepuklin pachwiny, czyli jak uniknąć powikłań
 • Dr Jacek Szopiński (Bydgoszcz): Czy operacje laparoskopowe przepuklin pachwiny są droższe, niż klasyczne?
 • Dr Kryspin Mitura (Siedlce): Penetracja TAPP/TEP w Polsce
 • Dr hab. Piotr Myśliwiec (Białystok): Szkolenie w zakresie małoinwazyjnych operacji przepuklin pachwinowych

Podsumowanie


*Nie dotyczy sesji VII i VIII. W sobotę wykłady będą prowadzone w języku polskim.


POBIERZ APLIKACJE - BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Warsztaty

Liczba miejsc na warsztaty ograniczona.

Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję.

Kliknij w zdjęcie z warsztatem, żeby dowiedzieć się o nim więcej.


Planowane warsztaty dodatkowe:

Czwartek / Piątek / Sobota

Educational Center by Medtronic
- warsztaty chirurgii małoinwazyjnej z wykorzystaniem najnowszego wirtualnego symulatora LapSim®. Zapisy na stoisku firmy.


Czwartek - 27.09.2018 r.
Akademia szycia laparoskopowego – warsztaty otwarte na trenażerach (z możliwością rezerwacji trenażera). Zapisy na stoisku firmy.

Piątek - 28.09.2018 r.
Procedury małoinwazyjne w praktyce – warsztaty na symulatorach 3D (na warsztaty będą obowiązywały indywidualne zapisy – szczegóły wkrótce)
 
Sobota - 29.09.2018 r.
Bezpieczeństwo i precyzja w chirurgii  - warsztaty otwarte. Zapisy na stoisku firmy.
Piątek - 28.09.2018 r.

Podstawy szycia w laparoskopii. Szycie na trenażerach laparoskopowych z wykorzystaniem torów wizyjnych Full HD/3D/4K
Czas warsztatów: 3 godziny (15 min/osoba)
Zapisy na stoisku firmy Aesculap w dniu warsztatów.
Liczba miejsc ograniczona

Procedury małoinwazyjne w leczeniu oparzeń środa, 26 września 2018

godzina 12:30 - 18:00 sala Sala wykładowa Katedra Okulistyki (kopuła), ul. Chmielna 1 cena w cenie konferencji

Kierownik naukowy szkolenia: prof. dr hab. n.med. Marek Kawecki.

Ostatnie wolne miejsca
Warsztaty sponsorowane przez firmę Pfizer

Więcej informacji


Od pomysłu do publikacji - jak opublikować swoje wyniki w czasopiśmie naukowym czwartek, 27 września 2018

godzina 08:30 - 12:45 sala Sala kinowa cena w cenie konferencji

Prowadzący:

dr hab. Michał Pędziwiatr (II Katedra Chirurgii UJ CM, Kraków)
dr med. Michał Janik (Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii)
BRAK MIEJSC

Więcej informacji

Grant TChP

Grant edukacyjny Towarzystwa Chirurgów Polskich na udział w Kongresie Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej


Chirurgów w trakcie specjalizacji, członków Towarzystwa Chirurgów Polskich, zapraszamy do skorzystania z grantu edukacyjnego Towarzystwa Chirurgów Polskich na udział w Kongresie Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej. Celem grantu jest umożliwienie zdolnym chirurgom w trakcie specjalizacji uzyskanie wiedzy w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej oraz zdobycie praktycznych umiejętności, niezbędnych w zawodzie chirurga.


Warunki uzyskania grantu:

 • Aktualne członkostwo w Towarzystwie Chirurgów Polskich wraz z opłaconą składką za 2018 rok
 • Lekarz w trakcie specjalizacji
 • Osoba ubiegająca się o grant powinna zgłosić ten fakt w trakcie rejestracji  poprzez stronę kongreschmi.pl wpisując w polu „UWAGI" tekst: „GRANT EDUKACYJNY TChP”
  Proszę wybrać płatność przelewem (proszę nie wybierać opcji "PayU").*
 • Termin zgłoszeń - Miło nam poinformować, że termin składania wniosków o grant edukacyjny TChP na udział w Kongresie został przedłużony do 15 września 2018 r.
 • Informacja o przyznaniu grantu zostanie przesłana drogą mailową do zakwalifikowanych uczestników w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania wniosków.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.


Grant dotyczy wyłącznie pokrycia kosztów opłaty rejestracyjnej w wysokości 250 zł

Łącznie przewidziano przyznanie grantów edukacyjnych dla 50 osób.

Grant edukacyjny finansowany przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Szczegóły również na stronie tchp.pl  


* W przypadku ubiegania się o GRANT TCHP - w ostatnim kroku zamówienia proszę wybrać płatność przelewem. Prosimy nie dokonywać płatności przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu GRANTU TCHP (proszę nie wybierać opcji "PayU"). Osoby niezakwalifikowane do grantu, płatność mogą dokonać po ogłoszeniu wyników.


INFORMACJA
Podanie danych: imię i nazwisko, e-mail, telefon, miejsce odbywania stażu jest niezbędne do zgłoszenia uczestnika na Kongres. Zgłaszając swój udział wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (2016/679). Jednocześnie informujemy, że Państwa dane (imię i nazwisko) zostaną przekazane do Towarzystwa Chirurgów Polskich celem weryfikacji członkostwa w Towarzystwie. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zgłoszenie. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.

Sesja video

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy do zgłaszania filmów do Sesji Video, która odbędzie się w trakcie Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

ZGŁASZANIE PRAC

1. Warunkiem udziału w Sesji Video jest:

 • dokonanie rejestracji i uiszczenie opłaty za udział w Kongresie
 • pozytywna recenzja zgłoszonego filmu przez Komitet Naukowy.

2. Zgłaszane filmy muszą być pracami oryginalnymi. Nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na innych konferencjach naukowych.

3. Filmy należy przesłać wyłącznie elektronicznie, przez swój profil w MEDtube lub wysyłając materiał na podany ogólny adres (chmi@medtube.net), poprzez jeden z popularnych systemów do transferu większych plików (np. Wetransfer.com), w treści wiadomości wpisując „Sesja Video – Kongres CHMI 2018” do dnia 7.09.2018 r.

4. Zgłoszenie pracy musi zawierać następujące informacje:

 • tytuł filmu
 • autor/autorzy
 • e-mail
 • instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość, kraj)
 • określenie kategorii tematycznej zgłaszanej pracy

5. Czas trwania filmu – do 5 minut.

5. Do przesłanego zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowany film jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”.

6. Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na jego prezentację od wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której pochodzi.

7. Autorzy, których filmy zostaną pozytywnie zrecenzowane przez komisję Sesji Video i zakwalifikowane do prezentacji podczas Kongresu, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną (e-mailem),  do dnia 12.09.2018 r.


KATEGORIE TEMATYCZNE ZGŁASZANEJ PRACY

 • Chirurgia patologicznej otyłości
 • Techniki i metody terapii endoskopowej w chorobach przełyku
 • Chirurgia kolorektalna – nowe metody i techniki operacyjne
 • Chirurgia minimalnie inwazyjna w nowotworach narządowych
 • Powikłania w chirurgii minimalnie inwazyjnej
 • Laparoskopia w nagłych stanach chirurgicznych
 • Operacje z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych: przewód pokarmowy, chirurgia endokrynologiczna, klatka piersiowa, miednica mniejsza

TERMINY

 • Termin zgłaszania filmów upływa 7 września 2018 r.

Filmy zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą tradycyjną (np. na nośnikach CD itp.).

 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy nastąpi do 12 września 2018 r.

PARAMETRY FILMÓW

 1. Filmy do Sesji Video powinny być przygotowane wg następującej specyfikacji:
  - Formaty plików: MOV, MP4
  - Jakość / rozdzielczość: 1920x1080
 2. Prezentacja filmów odbędzie się w trakcie Sesji Video, w czwartek (27.09.2018 r.) w Sali Kinowej, w godzinach 15:15-16:30
 3. W trakcie trwania Sesji Video oczekujemy obecności autorów wybranych filmów.

NAGRODY

Dla zwycięzców Sesji Video przewidziano nagrody:

 • Publikacja i promocja filmu oraz jego autora/ów na platformie MEDtube (w polskiej i międzynarodowej części ) poprzez wyróżnienie oraz wysyłkę powiadomienia do bazy subskrybentów.
 • Wypożyczenie profesjonalnego terminala do rejestracji wideo oraz prowadzenia transmisji live na okres 45 dni.
 • Drobne nagrody rzeczowe.

Nagroda specjalna: trenażer Laparo Aspire ver. Medium. Sponsorem nagrody specjalnej jest Laparo Medical Simulators.

INFORMACJA 

Podanie danych: imię i nazwisko, e-mail, afiliacja (miejsce pracy) jest niezbędne do zgłoszenia pracy do Sesji Video. Zgłaszając swój udział w Sesji Video wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (2016/679). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zgłoszenie. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.


Szczegółowy regulamin dostępny jest pod linkiem tutaj Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. 
Zgłaszając swój udział w Sesji Video, akceptują Państwo zapisy Regulaminu.


Sesja Video pod patronatem:   

Sponsor nagrody specjalnej:

Sponsorem trenażera Laparo Aspire ver. Medium jest Laparo Medical Simulators. 

Laparo to polski producent trenażerów oraz symulatorów laparoskopowych, zarówno dla Uczelni, Szpitali oraz do użytku indywidualnego.
Symulatory Laparo użytkowane są przez specjalistów w ponad 70 krajach świata.


Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik ufundował nagrodę Prezesa TChP, 

dla autorów trzech* najlepszych prac zgłoszonych w sesji video oraz sesji plakatowej.

Szczegóły w zakładce KONKURS.

* w sumie zostaną wręczone 3 nagrody z wszystkich zgłoszonych prac, w obu sesjach (bez względu na rodzaj sesji, do której zostały zgłoszone)

Postery

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac do Sesji Plakatowej, która odbędzie się w trakcie Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.


STRESZCZENIE PRACY


1. Warunkiem udziału w sesji plakatowej jest:

 • dokonanie rejestracji  i uiszczenie opłaty za udział w Kongresie
 • pozytywna recenzja przesłanego streszczenia pracy.

2. Streszczenie dotyczące plakatu należy przygotować w języku angielskim, w formacie .doc.

3. Streszczenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: postery@kongreschmi.pl w temacie wpisując „Sesja Plakatowa - streszczenie” do dnia 31.05.2018 r.

4. Zgłoszenie pracy musi zawierać następujące informacje:

 • tytuł pracy
 • autorzy
 • e-mail osoby prezentującej
 • instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość, kraj)
 • określenie kategorii tematycznej zgłaszanej pracy
 • treść streszczenia (z podziałem na wstęp, omówienie, wnioski)

5. Objętość streszczenia nie może przekraczać 2 500 znaków (ze spacjami). Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia.

6. Do przesłanego streszczenia należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowana praca jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”.


KATEGORIE TEMATYCZNE ZGŁASZANEJ PRACY

 • Wyzwania chirurgii XXI wieku – możliwości i ograniczenia
 • Chirurgia patologicznej otyłości
 • Techniki i metody terapii endoskopowej w chorobach przełyku
 • Chirurgia kolorektalna – nowe metody i techniki operacyjne
 • Chirurgia minimalnie inwazyjna w nowotworach narządowych
 • Powikłania w chirurgii minimalnie inwazyjnej
 • Laparoskopia w nagłych stanach chirurgicznych
 • Operacje z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych: przewód pokarmowy, chirurgia endokrynologiczna, klatka piersiowa, miednica mniejsza


TERMINY

 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń prac upływa 31 maja 2018 r. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą tradycyjną lub faksem.
 • Ocena streszczeń przez recenzentów nastąpi do 15 czerwca 2018 r.
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy, oraz formie prezentacji do 10 lipca 2018 r.
 • Prace zakwalifikowane do prezentacji na Kongresie muszą zostać wysłane do 7 września 2018 r. (uwaga zmiana terminu) na adres ftp wskazany w otrzymanym powiadomieniu przyjęcia pracy do prezentacji, zgodnie ze specyfikacją techniczną


EKSPOZYCJA PLAKATÓW


1. Autorzy zakwalifikowanych prac są zobowiązani do przygotowania plakatu w formie multimedialnej – plik graficzny (orientacja pionowa). Według następującej specyfikacji technicznej:

 • Format pliku: .jpg bądź .png
 • Pliki muszą być dostarczone w dwóch rozdzielczościach: 3840x2160 px oraz 1920x1080 px

2. Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez cały czas trwania konferencji na nośnikach multimedialnych (monitory multimedialne).


INFORMACJA 

Podanie danych: imię i nazwisko, e-mail, afiliacja (miejsce pracy) jest niezbędne do zgłoszenia pracy do Sesji Plakatowej. Zgłaszając swój udział w Sesji Plakatowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (2016/679). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zgłoszenie. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.


Szczegółowy regulamin dostępny jest pod linkiem tutaj Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. 
Zgłaszając swój udział w Sesji Plakatowej, akceptują Państwo zapisy Regulaminu.


Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik ufundował nagrodę Prezesa TChP, 

dla autorów trzech* najlepszych prac zgłoszonych w sesji video oraz sesji plakatowej.

Szczegóły w zakładce KONKURS.

* w sumie zostaną wręczone 3 nagrody z wszystkich zgłoszonych prac, w obu sesjach (bez względu na rodzaj sesji, do której zostały zgłoszone)

KONKURS

KONKURS - Sesja plakatowa i sesja video


Z przyjemność chcielibyśmy ogłosić, że Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik ufundował nagrodę Prezesa TChP.

Nagroda finansowa w wysokości 2 500 zł każda, zostanie przyznana dla 3 najlepszych prac naukowych przedstawionych podczas Kongresu, prezentowanych w trakcie sesji video oraz sesji plakatowej.


Prace będą oceniane przez Komisję w składzie:

 •     Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński
 •     Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner


Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na zakończenie Kongresu.

Nagrody finansowane są z grantu edukacyjnego firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.


* w sumie zostaną wręczone 3 nagrody z wszystkich zgłoszonych prac, w obu sesjach (bez względu na rodzaj sesji, do której zostały złożone).


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tutaj

Szczegóły również na stronie tchp.pl 

Wykładowcy

Informacja dla Prelegentów - wytyczne do przygotowania prezentacji na Kongres


Wykładowcy zagraniczni

 • Prof. Luca Aldrighetti (Mediolan, Włochy)
 • Prof. Jaap Bonjer (Amsterdam, Holandia)
 • Prof. Hubertus Feußner (Niemcy)
 • Prof. Michel Gagner (Montreal, Kanada)
 • Prof. Naoki Hiki (Tokio, Japonia)
 • Prof. Antonio M. Lacy (Barcelona, Hiszpania)
 • Prof. Almantas Maleckas (Kowno, Litwa)
 • Prof. Hans-Joachim Meyer (Hanower, Niemcy)
 • Prof. Marco Patti (Chappel Hill, USA)
 • Prof. Donald van der Peet (Amsterdam, Holandia)
 • Prof. Amjad Parvaiz (Lizbona, Portugalia)
 • Prof. David Rattner (Boston, USA)
 • Prof. Tomasz Rogula (Cleveland, USA)
 • Prof. Richard Satava (Seattle, USA)
 • Prof. Steven Schwaitzberg (Buffalo, USA)
 • Prof. Dietmar Stephan, M.D. (Siegen, Germany)
 • Dr Sho Suzuki (Tokio, Japonia)
 • Prof. Lee Swanstrom (Portland, USA)
 • Dr Krzysztof Torzyński (Esbjerg, Dania)
 • Dr Juriaan Tuynman (Amsterdam, Holandia)
 • Prof. Harushi Udagawa (Tokio, Japonia)
 • Prof. Bas Weusten (Utrecht, Holandia)
 • Dr Richard Whelan (Nowy Jork, USA)
 • Prof. Han-Kwang Yang (Seul, Korea Południowa)


Wykładowcy polscy

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski (Toruń)
 • Dr n. med. Michał Janik (Warszawa)
 • Dr Daria Kuliś (Kraków)
 • Dr Jakub Łomnicki (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik (Olsztyn)
 • Dr n. med. Kryspin Mitura (Siedlce)
 • Dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec (Białystok)
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik (Warszawa)
 • Dr n. med. Jacek Szopiński (Bydgoszcz)
 • Dr hab. n. med. Mirosław Szura (Kraków)
 • Dr hab. n. med. Maciej Śmietański (Puck)
 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner (Lublin)
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Zinkiewicz (Lublin)

Noclegi

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w poniższych hotelach na hasło CHIRURGIA. Pokoje dostępne będą w terminach podanych poniżej lub w miarę dostępności miejsc.


Lista hoteli znajdujących się w pobliżu miejsca konferencji oraz ceny specjalne dla uczestników wydarzenia:


Hotel MERCURE LUBLIN CENTRUM
Al. Racławickie 12
20-037 Lublin

Odległość od CSK -> 280 m (3 minuty piechotą)

 • Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 290 zł (z VAT)
 • Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 328 zł (z VAT)

Pokoje dostępne do wyczerpania miejsc.

Parking - cena 34 zł/doba

BRAK MIEJSC NOCLEGOWYCHIBB Grand Hotel Lublinianka
ul. Krakowskie Przedmieście 56
20-002 Lublin

Odległość od CSK -> 650 m (8 minut piechotą)

 • Pokój jednoosobowy Economy Single - cena specjalna dla uczestników -> 300  zł (z VAT)
 • Pokój jednoosobowy Economy Double dla pojedynczego wykorzystania* - cena specjalna dla uczestników -> 300  zł (z VAT)
 • Pokój dwuosobowy Standard Double dla pojedynczego wykorzystania*- cena specjalna dla uczestników -> 340 zł (z VAT)

*dopłata za 2-gą osobę: 40 zł

Pokoje dostępne do 31 sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.


W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio, podając hasło:
Tel. 81 446 61 00
E-mail: grandhotel@lublinianka.com
www.lublinianka.comHotel Victoria Lublin
20-016 Lublin
ul. Narutowicza 58/60

Odległość od CSK -> 1000 m (13 minut piechotą, 4 minuty samochodem)

 • Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 160 zł (z VAT)
 • Pokój dwuosobowy standard (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 220 zł (z VAT)
 • Pokój dwuosobowy komfort (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 260 zł (z VAT)

Pokoje dostępne do 31 sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Parking - cena 28 zł/doba


W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio, podając hasło:
Tel. 81 532 70 11
E-mail: info@victorialublin.pl
www.victorialublin.pl
Hotel Wieniawski
ul. Sądowa 6
20-027 Lublin

Odległość od CSK -> 450 m (6 minut piechotą)

 • Pokój jednoosobowy Classic (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 240 zł (z VAT)
 • Pokój jednoosobowy Comfort (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 290 zł (z VAT)
 • Pokój dwuosobowy Classic (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 280 zł (z VAT)
 • Pokój dwuosobowy Comfort (ze śniadaniem) - cena specjalna dla uczestników -> 330 zł (z VAT)

Pokoje dostępne do 26 sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Parking - cena 35 zł/doba (50 m od Hotelu, parking PKO)

BRAK MIEJSC NA DOBĘ: 28/29.09


W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio, podając hasło:
Tel. 81 45 99 200; +48 515 595 507
E-mail: info@hotelwieniawski.pl
www.hotelwieniawski.plHotel Ilan
ul. Lubartowska 85
20-123 Lublin


Odległość od CSK -> 2600 m (10 minut samochodem)

 • Pokój jednoosobowy Standard (ze śniadaniem) – cena specjalna 249 zł (z VAT)
 • Pokój dwuosobowy Standard (ze śniadaniem) – cena specjalna 289 zł (z VAT)

Pokoje dostępne do wyczerpania miejsc.

Parking - cena 20 zł/doba


W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio, podając hasło:

Tel. 81 478 50 60; 506 196 017

E-mail: recepcja@hotelilan.pl

www.hotelilan.plHampton by Hilton Lublin
Aleja Kompozytorów Polskich 1
Lublin 20-848


Odległość od CSK -> 1000 m (15 minut piechotą)

Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) – cena specjalna 260 zł (z VAT)
Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) – cena specjalna 300 zł (z VAT)
Pokoje dostępne do wyczerpania miejsc.

Parking - cena 30 zł/doba


W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio, podając hasło:
Tel: + 48 81 477 90 50
E-mail: hampton.lublin@hilton.co
mHotel Alter
ul. Grodzka 30
20-112 Lublin


Odległość od CSK -> 1500 m - 20 minut piechotą / 2600 m - 13 min. samochodem

Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) – cena specjalna 595 zł / 705 zł (z VAT)*
Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) – cena specjalna 654 zł / 799 zł (z VAT)*
Pokoje dostępne do wyczerpania miejsc.

*W zależności od standardu pokoju.

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio, podając hasło:
Tel: (+48) 601 902 800
E-mail: 
recepcja@hotelalter.pl

www.hotelalter.pl


Pokoje gościnne w Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Odległość od CSK -> ok. 2,5 km (10 minut samochodem)

Szczegóły dotyczące poszczególnych domów studenckich w załączniku - kliknij

Ceny pokoi nie zawierają kosztu śniadania. Do cen należy doliczyć podatek VAT (8%).

Pokoje dostępne do 14 września 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.Pokoje gościnne Politechniki Lubelskiej w Lublinie w Domu Studenckim nr 2 

Odległość od CSK -> ok. 2 km (10 minut samochodem)

 • Pokoje o podwyższonym standardzie (z własną łazienką) w cenie 100 zł/osobę/doba + 8% VAT 
 • Pokoje z łazienką na korytarzu - 60 zł/osobę/doba + 8% VAT

Ceny pokoi nie zawierają kosztu śniadania. Do cen należy doliczyć podatek VAT (8%).


W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio, podając hasło:

tel. 81 538 45 55/56

Dom Studencki nr 2, ul. Nadbystrzycka 44

Pokoje dostępne do 26.09 lub do wyczerpania miejsc.

Patronat i Komitet Honorowy

Patronat Honorowy


Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018


Dyplom Prezydenta

Komitet Honorowy

Minister Zdrowia
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek

Marszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski  
Prezydent Lublina - Krzysztof Żuk

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Kongres pod przewodnictwem Towarzyszystwa Chirurgów Polskich


Komitet Naukowy Kongresu:


Przewodniczący - Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej, Past Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
Przewodniczący - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich


Wiceprzewodniczący - Prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski, Prezes Elekt Towarzystwa Chirurgów Polskich
Wiceprzewodniczący - Prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik, Wiceprezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
Wiceprzewodniczący - Dr hab. med. Jacek Sobocki, Przewodniczący Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich
Wiceprzewodniczący - Dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec - Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
Wiceprzewodniczący - Dr hab. n. med. Jacek Szeliga - Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich

Członkowie Komitetu Naukowego:

 • Prof. dr hab. med. Adam Dziki, Sekretarz Generalny Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Prof. Luca Aldrighetti (Mediolan, Włochy)
 • Prof. Jaap Bonjer (Amsterdam, Holandia)
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński (Kraków)
 • Prof. Hubertus Feußner (Niemcy)
 • Prof. Michel Gagner (Montreal, Kanada)
 • Prof. Naoki Hiki (Tokio, Japonia)
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski (Toruń)
 • Dr n. med. Michał Janik (Warszawa)
 • Dr Daria Kuliś (Kraków)
 • Prof. Antonio M. Lacy (Barcelona, Hiszpania)
 • Dr Jakub Łomnicki (Kraków)
 • Prof. Almantas Maleckas (Kowno, Litwa)
 • Prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik (Olsztyn)
 • Dr n. med. Kryspin Mitura (Siedlce)
 • Prof. Hans-Joachim Meyer (Hanower, Niemcy)
 • Prof. Marco Patti (Chappel Hill, USA)
 • Prof. Donald van der Peet (Amsterdam, Holandia)
 • Prof. Amjad Parvaiz (Lizbona, Portugalia)
 • Prof. David Rattner (Boston, USA)
 • Prof. Tomasz Rogula (Cleveland, USA)
 • Prof. Richard Satava (Seattle, USA)
 • Prof. Steven Schwaitzberg (Buffalo, USA)
 • Prof. Dietmar Stephan, M.D. (Siegen, Germany)
 • Dr Sho Suzuki (Tokio, Japonia)
 • Prof. Lee Swanstrom (Portland, USA)
 • Dr n. med. Jacek Szopiński (Bydgoszcz)
 • Dr hab. n. med. Mirosław Szura (Kraków)
 • Dr hab. n. med. Maciej Śmietański (Puck)
 • Dr Krzysztof Torzyński (Esbjerg, Dania)
 • Dr Juriaan Tuynman (Amsterdam, Holandia)
 • Prof. Harushi Udagawa (Tokio, Japonia)
 • Prof. Bas Weusten (Utrecht, Holandia)
 • Dr Richard Whelan (Nowy Jork, USA)
 • Prof. Han-Kwang Yang (Seul, Korea Południowa)
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Zinkiewicz (Lublin)

 Komitet Organizacyjny Kongresu:


Przewodniczący - Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej, Past Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Przewodniczący - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich


Członkowie:
1.Prof. Andrzej Dąbrowski

2.Dr hab. Tomasz Skoczylas

3.Dr hab. Krzysztof Zinkiewicz

4.Dr med. Marek Majewski

5.Dr med. Michał Solecki

6.Dr med. Tomasz Jaworski

7.Dr med. Witold Zgodziński

8.Dr med. Paweł Bury

9.Dr med. Aleksander Ciechański

10.Dr med. Krystyna Abramowicz

11.Dr med. Jan Wallner

12.Dr med. Andrzej Andrzejewski

13.Dr Justyna Wyroślak – Najs

14.Dr Artur Zakościelny

15.Dr Kamil Pudło

16.Dr Alan Błotniak

17.Dr Michał Mirecki

18.Dr Jacek Dziedzic

19.Dr Kamil Nurczyk

20.Dr Norbert Nowak

21.Dr Michał Raban

22.Dr Kamil Pielaszkiewicz

Sponsorzy i partnerzy

Partner Strategiczny

Partner Główny Kongresu

Partner Wspierający
Partner Technologiczny


Partner Kongresu
 

 Partner lokalny


Główny patron medialny

Patroni medialni

              


             


       

Termin i miejsce

Termin konferencji:
27-29 września 2018

Miejsce konferencji:
Lublin, Centrum Spotkania Kultur

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie to największa w tym regionie Europy instytucja kultury. Sercem budynku, zaprojektowanego przez Bolesława Stelmacha, jest Sala Operowa wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i mechanikę sceniczną. Na 5 kondygnacjach użytkowych mieszczą się m.in: reprezentacyjne sale konferencyjne, ponad 1200 mkw. profesjonalnych przestrzeni wystawienniczych oraz przestrzenie warsztatowe i kreatywne służące spotkaniom, prezentacji kulinariów i designu, aktywności ruchowej. Do relaksu w bliskości z naturą zachęcają dwupoziomowe dachy i podniebne galerie spacerowe.


   

Spotkanie towarzyskie

W piątek wieczorem (28 września 2018 r., od godz. 19:00) zapraszamy uczestników Kongresu do udziału w wieczorze artystycznym.
Wstęp tylko z zaproszeniami. Liczba miejsc ograniczona.

Koszt spotkania towarzyskiego 250 zł (z VAT).

Spotkanie towarzyskie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.


Naszą kulturalną ucztę rozpoczniemy kolacją z koncertem na żywo, która odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (LCK), usytuowanym kilka kroków od Centrum Spotkania Kultur. Startujemy ok. godz. 19:00
Kolacje uświetni występ zespołu Danny Boy ExperienceJak sami o sobie mówią - grają to co im serce podpowiada czyli blues i rock. Kochają muzykę rodem zza Wielkiej Wody (Hendrix, Presley, Hooker, BB King), ale też nie boją się wspominać muzycznie ojca polskiego bluesa, Tadeusza Nalepy.
Ok. godz. 21:00 zapraszamy do Sali Operowej, Centrum Spotkania Kultur (CSK) na koncert jednego z najoryginalniejszych zespołów na polskiej scenie rockowej - Voo Voo. Już od ponad 30 lat na polskiej scenie muzycznej. Założycielem zespołu był charyzmatyczny Wojciech Waglewski - kompozytor, autor bardzo ciekawych metaforycznych tekstów, gitarzysta i wokalista. W swojej muzyce, ze świetnym skutkiem łączą rock z jazzem i folkiem różnych rejonów świata. Każda z kolejnych płyt Voo Voo staje się niezwykłą muzyczną podróżą ku różnym zakątkom rocka.  
Pełne bio Zespołu kliknij


Spotkanie towarzyskie piątek, 28 września 2018

godzina 19:00 - 22:30 sala LCK / CSK cena 250.00zł (zawiera VAT)

Kolacja z koncertem na żywo (zagra zespół Danny Boy Experience). Potem zapraszamy na koncert grupy Voo Voo.
Wstęp tylko z zaproszeniami. Koszt spotkania towarzyskiego 250 zł (z VAT). Liczba miejsc ograniczona.

Medtech

Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej otrzymał pozytywną ocenę Ethical MedTech EuropeWięcej na stronie:

https://www.ethicalmedtech.eu/medtech-apps/cvs/view-event/EMT10644

Organizatorzy

Organizator:

Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr. hab. Feliksa Skubiszewskiego

ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin


Organizator wykonawczy:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

ul. Skrajna 12-14

20-802 Lublin


Biuro organizacyjne:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

ul. Saska 9J

03-968 Warszaw 

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Jolanta Paterczyk - Dyrektor Oddziału Wydawnictwa w Warszawie

e-mail: jolanta.paterczyk@czelej.com.pl

+48 501 076 132

Przemysław Blicharz - Product Manager

e-mail: przemek.blicharz@czelej.com.pl

+48 664 424 119

Patryk Reszko - Product Manager

e-mail: patryk.reszko@czelej.com.pl

+48 664 424 099

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212

Łukasz Nowak

e-mail: lukasz.nowak@czelej.com.pl

+48 664 424 105

Agata Jaśkowiec

e-mail: agata.jaskowiec@czelej.com.pl

+48 512 440 050

Kontakt ws. organizacyjnych:

Patrycja Gnypek

e-mail: patrycja.gnypek@czelej.com.pl

+48 664 911 206

Współfinansowanie


Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II.