3. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej Konferencja stacjonarna + online

3. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej
Konferencja stacjonarna + online

Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne
22-24 września 2022

zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Drodzy Koleżanki i Koledzy,


Szybkimi krokami zbliża się termin już III Międzynarodowego Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej. W dniach 22-24 września 2022 roku Lublin po raz kolejny będzie gościł światowej sławy ekspertów w zakresie technologicznie zaawansowanych operacji minimalnie inwazyjnych. Staje się już regułą, że co dwa lata spotykamy się w pięknym mieście na styku tradycji wielu kultur w symbolicznym miejscu, jakim jest nowoczesne Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego III Międzynarodowego Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej mamy zaszczyt zaprosić Państwa do aktywnego udziału w tym tak ważnym dla naszego środowiska wydarzeniu. Tradycyjnie w programie naukowym Kongresu zaplanowane są sesje obejmujące wybrane dziedziny chirurgii minimalnie inwazyjnej, przede wszystkim w zakresie chorób układu pokarmowego, rozwoju nowych metod symulacyjnych kształcenia podyplomowego rezydentów, wdrażania nowych technik zabiegowych i technologii medycznych w chirurgii ogólnej i praktycznie we wszystkich dyscyplinach zabiegowych, perspektyw chirurgii robotowej, interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej. W Kongresie weźmie udział grono znakomitych chirurgów reprezentujących uznane ośrodki chirurgii minimalnie inwazyjnej z Polski i całego świata.  


Mając w pamięci poprzednie, doskonale przyjęte edycje Kongresu, wysoki poziom merytoryczny sesji, wielu z nas z niecierpliwością oczekuje na możliwość bezpośredniego uczestnictwa w spotkaniach naukowych. Niestety nie wiemy, jaka będzie ostateczna formuła tegorocznego spotkania. Kolejne fale pandemii COVID-19 czynią wszelkie plany niepewnymi. Poza sesjami stacjonarnymi rozważamy również formułę hybrydowych obrad, częściowo lub całkowicie online. Nie zmienia to faktu, że jako Organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby III Międzynarodowy Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej w Lublinie spełnił Państwa oczekiwania zapoznania się z aktualnymi osiągnięciami w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej oraz zapewnił możliwość wymiany poglądów z ekspertami i wzięcia udziału w spotkaniach towarzyskich.


Zapraszamy do Lublina.


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan
Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich   

O Kongresie

Jedyny taki Kongres w tej części Europy, 

poświęcony chirurgii minimalnie inwazyjnej w różnych dyscyplinach zabiegowych.

Zapraszamy na trzecią edycję tego wydarzenia. 


   Kongres pod przewodnictwem Towarzystwa Chirurgów PolskichW poprzedniej edycji Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej:

 • wzięło udział ponad 1600 uczestników z Polski i zagranicy
 • wykłady prowadzone były przez 36 znanych i cenionych na świecie chirurgów z 14 krajów
Program

CZWARTEK, 22.09.2022 r.

 

8.30 – 10.00 Sesja 1. Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej*


10:00 – 10.30 Sesja 2. Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej*
Sesja sponsorowana 


10.30 – 11.50 Sesja 3. Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej*

Oparzenia - techniki minimalnie inwazyjne


11.50 – 12.10 Przerwa na kawę/ Coffee break

 

12.10 – 14.00 Session nr 4. Natural Orifice Transendoscopic Surgery

12:10 – 12:28 Transanal access for NOTES – clinical application

12:28 – 13.46 Transvaginal access for NOTES – clinical application

13.46 – 13.04 Complications and restrictions of NOTES approach in clinical practice

13.04 – 13.22 Single port or NOTES techniques in future abdominal surgery?

13.22 – 13.40 Discussion

13.40 – 14.00 Wykład sponsorowany / Sponsored lecture

 

14.00 – 14.30 Ciepły poczęstunek / Hot meal


14.30 – 16.00 Session nr 5. Minimally Invasive Techniques in Esophageal Cancer Treatment

14.30 – 14.48 Pros & Cons for transthoracic or transhiatal minimally invasive esophagectomy?

14.38 – 15.06 Indications for vagal sparing esophagectomy in esophageal cancer MIS surgery?

15.06 – 15.24 Robotic esophagectomy for cancer – is it the option for MIS esophageal cancer therapy?

15.24 – 15.42 Why the reference tertiary MIS centers for esophageal cancer patients are obligatory? 

15.42 – 16.00 Discussion

  

16.00 – 17.30 Session nr 6. Revisional bariatric surger

16.00 – 16.18 Redo operations for dumping syndrome after bariatric surgery

16.18 – 16.36 Redo operations for reflux after bariatric surgery

16.36 – 16.54 Redo operations for insufficient bariatric effect

16.54 – 17.12 Redo operations for insufficient metabolic effect

17.12 – 17.30 Discussion

17.30 – 17.50 Wykład sponsorowany / Sponsored lecture


19.00 Inauguracja / Opening ceremony

 

PIATEK, 23.09.2022 r.

 

9.00 – 10.30 Session nr 7. Advances in minimally invasive techniques in reconstructive & plastic surgery

9.00 – 9.18 New therapeutic concepts with tissue engineering in plastic and reconstrictive surgery

9.18 – 9.36 What’s new in aesthetic minimally invasive surgical techniques?  

9.36 – 9.54 Perspectives in face transplant with MIS techniques

9.54 – 10.12 Possibilities of neck organs trasplantation with MIS techniques

10.12 – 10.30 Discussion


10.30–10.50 Session nr 8. Sesja sponsorowana / Sponsored session

 

10.50 – 11.10 Przerwa na kawę / Coffee break

  

11:10 – 13.20 Session nr 9. Challenging ventral hernias – minimally invasive sometimes means not minimal approach 

11.10 – 11.28 Guidelines and standards in search for the best choice for our patients

11.28 – 11.46 TAR – how to make a large operation minimally invasive 

11.46 – 12.04 MILOS and e-MILOS – minimally invasive approach to large middle line defects

12.04 – 12.22 Robots in hernia surgery - a glimpse in the future

12.22 – 12.40 Patient’s perspective and economic aspects as a factor influencing a choice of minimally invasive methods

12.40 – 13.00 Discussion

13.00 – 13.20 Wykład sponsorowany / Sponsored lecture


13.20 – 14.00 Lunch

 

14.00 – 15.45 Session nr 10. Minimally invasive techniques in pancreatic cancer surgery 

14.00 – 14.18 European Consortium on minimally invasive pancreatic surgery: current state of art in pancreatic head tumors

14.18 – 14.26 Is robotic pancreatectomy indicated for pancreatic cancer?

.14.26 – 14.44 Vessels resections in laparoscopic pancreatic surgery. To do or not to do?

14.44 – 15.02 Learning curve in minimally invasive pancreatic surgery

15.02 – 15.25 Discussion

15.25 – 15.45 Wykład sponsorowany / Sponsored lecture

 

15.45 – 16.00 Przerwa

 

16.00 – 17.50 Session nr 11. The role of simulation in minimally invasive surgery education 

16.00 – 16.18 Simulation in surgical education – opportunities for surgical societies to create the optimal surgeon’s training

16.18 – 16.36 Objective assessment of the quality of education in MIS simulation training

16.36 – 16.54 POL-MED – Perspective for introduction of modern MIS education system in Poland  

16.54 – 17.12 Perspectives for the next steps of organization, MIS simulation education and surgical training

17.12 – 17.30 Discussion

17.30 – 17.50 Wykład sponsorowany / Sponsored lecture


20.00 Spotkanie towarzyskie / Social arrangement

 

SOBOTA, 24.09.2022 r.


8.20 – 10.10 Session nr 12.Stomach and EGJ diseases and minimally invasive surgical approach

8.20 – 8.38 Laparoscopic redo antireflux surgery – laparoscopic fundoplication of Roux-en-Y subtotal gastrectomy or something else?

8.38 – 8.56 Polish POEM experience for achalasia patients

8.56 – 9.14 Controversies in laparoscopic giant paraesophageal hernias repair

9.14 –9.32 Controversies in laparoscopic advanced gastric cancer surgery

9.32 – 9.50 Discussion

9.50 – 10.10 Wykład sponsorowany / Sponsored lecture

                                 

10.10 – 10.25 Przerwa na kawę / Coffee break

 

10.25 – 12.15 Session nr 13. How to avoid MIS complications in GI tract surgery?

10.25 – 10.43 The risk and prevention of adverse events during the POEM / TIF procedures 

10.43 – 11.01 The quality of laparoscopic surgery training and the risk of MIS complications

11.01 – 11.19 What a surgeon should know to avoid complications in MIS colorectal surgery?

11.19 – 11.37 Potential risk factors of complications in GI tract robotic surgery

11.37 – 11.55 Discussion

11.55 – 12.15 Wykład sponsorowany / Sponsored lecture

 

12.15 – 14.45 Session nr 14. Endoscopic vacuum therapy – minimal invasion, maximal effect

12.15 – 12.33 Upper GI – how far can we go with EVT

12.33 – 12.51 Do we have recomendations about EVT in lower GI tract?

12.51 – 13.09 How to introduce EVT in your hospital – simple steps to new strategy EVT – can it be more effective?

13.09 – 13.25 Discussion


13.25 Zakończenie Kongresu 


*Sesje w j. polskim

UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Kongresu / ATTENTION! We reserve the possibility to modify the Congress program

Abstrakty

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się aktualne informacje dot. zgłaszania streszczeń do Sesji Plakatowej.  


TERMINY

 • zgłaszanie abstraktów: do 15.07.2022
 • recenzowanie prac: do 15.08.2022
 • ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac: 25.08.2022
 • nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas Kongresu: 10.09.2022


WYTYCZNE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA PRAC

 1. Składane streszczenie musi spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące przygotowanego i przesyłanego materiału:
  1. język: angielski,
  2. maksymalna liczba słów treści abstraktu: 250.
 2. Składane streszczenie powinno zawierać poniższe elementy podane w wymienionej kolejności:
  1. tytuł abstraktu,
  2. lista autorów,
  3. autor prezentujący,
  4. treść streszczenia (standardowo właściwa treść streszczenia powinna zawierać następujące sekcje: WPROWADZENIE, CEL PRACY, MATERIAŁ, METODY, WYNIKI, WNIOSKI.),
  5. słowa kluczowe – maksymalnie 3 słowa kluczowe,
  6. informacja o konflikcie interesów autora/autorów – prosimy o zapisanie informacji w polu: Komentarz/uwagi.


WAŻNE!

Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Kongres co najmniej Autora wskazanego jako prezentującego pracę. Autor/Autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty zjazdowej zgodnie z obowiązującym cennikiem. 


Prosimy o zapoznanie się z treścią REGULAMINU SESJI PLAKATOWEJ.


 Prace można zgłaszać wyłącznie poprzez stronę internetową!

Opłaty

Opłaty za udział w 3. Kongresie Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej 2022

 1. Członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich - stacjonarnie
  Rejestracja do 30 czerwca - 500 zł (z VAT)
  Rejestracja do 31 sierpnia - 600 zł (z VAT)
  Rejestracja od 1 września - 750 zł (z VAT)
   
 2. Członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich - udział online
  Rejestracja do 30 czerwca - 400 zł (z VAT)
  Rejestracja do 31 sierpnia - 500 zł (z VAT)
  Rejestracja od 1 września - 650 zł (z VAT)
   
 3. Lekarze niebędący członkami Towarzystwa Chirurgów Polskich - stacjonarnie
  Rejestracja do 30 czerwca - 600 zł (z VAT)
  Rejestracja do 31 sierpnia - 700 zł (z VAT)
  Rejestracja od 1 września - 850 zł (z VAT)
   
 4. Lekarze niebędący członkami Towarzystwa Chirurgów Polskich - udział online
  Rejestracja do 30 czerwca - 500 zł (z VAT)
  Rejestracja do 31 sierpnia - 600 zł (z VAT)
  Rejestracja od 1 września - 750 zł (z VAT)

 5. Lekarze w trakcie specjalizacji - stacjonarnie
  Rejestracja do 30 czerwca - 300 zł (z VAT)
  Rejestracja do 31 sierpnia - 350 zł (z VAT)
  Rejestracja od 1 września - 400 zł (z VAT)
  W formularzu rejestracji w polu "Miejsce odbywania specjalizacji" prosimy wpisać aktualne miejsce pracy (nazwa szpitala, miasto).
   
 6. Lekarze w trakcie specjalizacji - udział online
  Rejestracja do 30 czerwca - 200 zł (z VAT)
  Rejestracja do 31 sierpnia - 250 zł (z VAT)
  Rejestracja od 1 września - 300 zł (z VAT)
  W formularzu rejestracji w polu "Miejsce odbywania specjalizacji" prosimy wpisać aktualne miejsce pracy (nazwa szpitala, miasto).

 7. Studenci medycyny - tylko udział online
  Stała opłata rejestracyjna - 50 zł (z VAT)
  W formularzu rejestracji należy wpisać numer legitymacji studenckiej.

 8. Spotkanie towarzyskie - tylko dla uczestników stacjonarnych
  Stała opłata rejestracyjna dla wszystkich uczestników - 250 zł (z VAT)
  Spotkanie planowane jest w piątek - 23 września 2022 r.
  (kolacja z koncertem na żywo - szczegóły podamy w późniejszym terminie)
  Spotkanie towarzyskie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.

 9. Udział wyłącznie w sesjach Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej
  Stała opłata rejestracyjna (udział stacjonarny / online) - 160 zł (z VAT)

 


Językiem wykładowym jest język angielski.
Wykłady będą tłumaczone symultanicznie.

Uwaga! Opłata kongresowa zawiera udział w sesjach Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej
Prosimy o informację w formularzu rejestracji
czy wezmą Państwo udział w tym wydarzeniu.

Informacja jest niezbędna dla przygotowania dodatkowych materiałów dla Państwa.Opłata kongresowa zawiera:

 • Udział w wykładach 
 • Wstęp na sesje Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej
 • Materiały kongresowe
 • Dostęp do nagrań z wykładów po Kongresie*
 • Certyfikat uczestnictwa*
 • Przerwy kawowe i lunch*
 • Wstęp na oficjalną inaugurację Kongresu (22 września 2022 r.)*
 • Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych (udział stacjonarny)**

Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.
Informacje na temat dostępnych hoteli ze specjalną ceną dla uczestników Kongresu będą dostępne wkrótce w zakładce NOCLEGI


*Nie dotyczy wykupienia udziału wyłącznie w sesjach Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej. Dostęp do nagrań w tym przypadku jest tylko z wykładów w ramach sesji Ordynatorów.


**Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Noclegi

Szanowni Państwo,


istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w poniższych hotelach na hasło: CHMI.

Pokoje dostępne będą w miarę dostępności miejsc lub do ustalonej z hotelem daty.
Aby poznać ceny i szczegóły ofert dla uczestników Kongresu proszę kliknąć w zdjęcie wybranego hotelu.

Hampton by Hilton

Al. Kompozytorów Polskich 1, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 504 041 628

e-mail: hampton.lublin@hilton.com

https://www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hampton-by-hilton-lublin

Pokój 1 os. ze śniadaniem - 260 zł/doba
Pokój 2 os. ze śniadaniem - 300 zł/doba

Parking podziemny - 30 zł/doba

Rezerwacje można dokonywać do 22.08.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

1,2 km piechotą / 3,5 km autem od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Focus Hotel Premium Lublin

ul. Podzamcze 1, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 81 516 55 50

e-mail: Lublin@focushotels.pl

https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-lublin

Pokój 1 os. ze śniadaniem - 280 zł/doba
Pokój 2 os. ze śniadaniem - 350 zł/doba

Parking podziemny - 25 zł/doba

Rezerwacje można dokonywać do 01.09.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

2,5 km od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Ibis Styles Lublin

Aleja Solidarności 7, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

e-mail: ha9v0@accor.com

https://ibislublin.pl/hotel/o-hotelu

Pokój 1 os. ze śniadaniem - 315 zł/doba
Pokój 2 os. ze śniadaniem - 345 zł/doba

Parking naziemny bezpłatny, podziemny - 30 zł/doba

Rezerwacje można dokonywać do 20.08.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

2 km od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Hotel Victoria

Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 81 532 70 11 lub 577 900 603

e-mail: info@victorialublin.pl

https://victorialublin.pl/

Pokój 1 os. Economy ze śniadaniem - 200 zł/doba
Pokój 1 os. Komfort ze śniadaniem - 290 zł/doba
Pokój 2 os. Standard ze śniadaniem - 300 zł/doba
Pokój 2 os. Komfort ze śniadaniem - 330 zł/doba

Parking bezpłatny

Rezerwacje można dokonywać do dnia 31.07.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

900 m od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Hotel Ilan

ul. Lubartowska 85, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 506 196 017

e-mail: recepcja@hotelilan.pl

https://www.hotelilan.pl/

Pokój 1 os. ze śniadaniem - 300 zł/doba
Pokój 2 os. ze śniadaniem - 340 zł/doba

Parking bezpłatny

Rezerwacje można dokonywać do dnia 22.08.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

2,5 km od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Arche Hotel

Zamojska 30, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 81 718 02 34, 504 086 587

e-mail: recepcja@archehotellublin

https://archehotellublin.pl/

Pokój 1 os. ze śniadaniem - 199 zł/doba
Pokój 1 os. (z łóżkiem podwójnym) ze śniadaniem - 229 zł/doba
Pokój 2 os. ze śniadaniem - 259 zł/doba

Parking - 40 zł/doba

Rezerwacje można dokonywać do dnia 22.09.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

2 km od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Hotel Campanile

Lubomelska 14, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

e-mail: lublin@campanile.com

https://lublin.campanile.com/pl/

Pokój 1 os. ze śniadaniem - 189 zł/doba
Pokój 2 os. ze śniadaniem - 219 zł/doba

Parking 30 zł/doba

Rezerwacje można dokonywać do dnia 14.08.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

750 m od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

B&B Lublin Centrum

Ul. Dolna 3 Maja 7, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 885 035 065, 695 615 304

e-mail: lublin@hotelbb.com

https://www.hotel-bb.com/pl/hotel/lublin-centrum

Cena: -15 % od stawki standardowej

Śniadanie 35 zł od osoby/doba

Parking 30 zł/doba (konieczna rezerwacja)

Rezerwacje można dokonywać do 22/08/2022 lub do wyczerpania puli pokoi

1,2 km od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Termin i miejsce

Termin konferencji:
22-24 września 2022

Miejsce konferencji:
Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne

Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie to aż 11 komfortowych sal konferencyjnych wyposażonych w najlepszej jakości sprzęt audiowizualny. Obiekt ten może ugościć nawet do 400 osób. Uzupełnieniem przestrzeni konferencyjnych są pokoje Business Centre, Atrium oraz Taras Widokowy. Ponadto Lubelskie Centrum Konferencyjne jest doskonale zlokalizowane - obiekt znajduje się w centrum Lublina, co pozwala nie tylko na szybki i sprawny dojazd, ale także na zwiedzanie urokliwych uliczek Starego Miasta oraz skosztowanie lokalnych przysmaków w klimatycznych restauracjach.

Partnerzy

Patroni medialni:


Organizator

Organizator:

Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr. hab. Feliksa Skubiszewskiego

ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin


Organizator wykonawczy:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

ul. Skrajna 12-14

20-802 Lublin

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Patryk Reszko - Product Manager

e-mail: patryk.reszko@czelej.com.pl

+48 664 424 099

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212