2. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

2. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

Lublin
15-17 października 2020

O Kongresie

Jedyny taki Kongres w tej części Europy, 

poświęcony chirurgii minimalnie inwazyjnej w różnych dyscyplinach zabiegowych.

Zapraszamy na drugą edycję tego wydarzenia. 


W pierwszym Kongresie:

  • wzięło udział ponad 700 uczestników  z Polski i krajów sąsiadujących
  • wykłady prowadzone były przez ponad 30 znanych i cenionych na świecie chirurgów
  • omówiono tematy niezwykle istotne z perspektywy lekarza, ale również mające wpływ na jakość leczenia pacjentów w Polsce, jak m.in.: techniki i metody terapii endoskopowej  w chorobach przełyku, chirurgia minimalnie inwazyjna w nowotworach narządowych, operacje z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych, chirurgia patologicznej otyłości
  • uczestnicy wzięli udział w sesjach wideo, warsztatach i szkoleniach doskonalących dla lekarzy

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Przemysław Blicharz

e-mail: przemek.blicharz@czelej.com.pl

+48 664 424 119

Patryk Reszko

e-mail: patryk.reszko@czelej.com.pl

+48 664 424 099

Kontakt dla uczestników:

e-mail: sklep@czelej.com.pl

81/ 446 98 11 wew. 11-13

Kontakt ws. organizacyjnych:

Patrycja Gnypek

e-mail: patrycja.gnypek@czelej.com.pl

+48 664 911 206