4. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

4. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
26-28 września 2024

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

już we wrześniu 2024 roku po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego IV Międzynarodowego Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej do udziału w tym tak ważnym dla środowiska chirurgów polskich wydarzeniu. Kongres tradycyjnie stanowi forum wymiany doświadczeń i jednocześnie okazję do zapoznania się z aktualnymi informacjami oraz problemami związanymi z szybko dokonującym się postępem technologicznym w zakresie technik minimalnie inwazyjnych, stanowiących podstawę współczesnej chirurgii.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, wojnę na Ukrainie oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zaproszonych gości i firm medycznych wspomagających organizację spotkania chirurgów, tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się w Warszawie w dniach 26-28 września 2024 roku. Tradycyjnie do aktywnego udziału w spotkaniu zostali zaproszeni wykładowcy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybitni eksperci i specjaliści o uznanej renomie międzynarodowej, reprezentujący różne działy chirurgii małoinwazyjnej.
W programie naukowym przewidzianych jest 10 sesji tematycznych poświęconych chirurgii minimalnie inwazyjnej w zakresie narządów jamy brzusznej, z uwzględnieniem bogatego doświadczenia klinicznego wykładowców oraz prezentacji najnowszych technik zabiegowych, w tym również uwzględniających technologie sztucznej inteligencji. Podobnie jak we wcześniejszych edycjach IV Międzynarodowy Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej stanowi doskonałe miejsce do wymiany poglądów, nawiązywania przyjaźni, współpracy i osobistych kontaktów zawodowych.
Poza merytorycznym udziałem w Kongresie to także niepowtarzalna okazja do zapoznania się z licznymi atrakcjami turystycznymi Warszawy oraz szerzej tradycji i kultury polskiej. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz spraw organizacyjnych znajdują się na stronie www.kongreschmi.pl.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowym Kongresie Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej w Warszawie.
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego


Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner                    Prof. dr hab. n. med. Wiesław TarnowskiProgram