4. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

4. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
26-28 września 2024

zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału już w IV Kongresie Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej.
Kongres tradycyjnie stanowi forum wymiany doświadczeń i jednocześnie okazję do zapoznania się z aktualnymi informacjami oraz problemami związanymi z szybko dokonującym się postępem technologicznym w zakresie technik minimalnie inwazyjnych, stanowiących podstawę współczesnej chirurgii.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, wojnę na Ukrainie oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zaproszonych gości i firm medycznych wspomagających organizację spotkania chirurgów, tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się w Warszawie w dniach 26-28 września 2024 roku. Tradycyjnie do aktywnego udziału w spotkaniu zostali zaproszeni wykładowcy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybitni eksperci i specjaliści o uznanej renomie międzynarodowej, reprezentujący różne działy chirurgii małoinwazyjnej.

W programie naukowym przewidzianych jest 10 sesji tematycznych poświęconych chirurgii minimalnie inwazyjnej w zakresie narządów jamy brzusznej, z uwzględnieniem bogatego doświadczenia klinicznego wykładowców oraz prezentacji najnowszych technik zabiegowych, w tym również uwzględniających technologie sztucznej inteligencji. Poza merytorycznym udziałem w Kongresie, to także niepowtarzalna okazja do zapoznania się z licznymi atrakcjami turystycznymi Warszawy oraz szerzej tradycji i kultury polskiej.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowym Kongresie Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej w Warszawie.

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego


Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner                    Prof. dr hab. n. med. Wiesław TarnowskiProgram

PROGRAM IV MIS CONGRESS, 

26-28TH SEPTEMBER 2024 – WARSAW 


czwartek, 26 września 2024 r.


12.00-12.45     Sesja I Ordynatorów - prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

12.00-12.15     Dr n. med. Marek Kos - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Stan chirurgii polskiej

12.15-12.30     Prof. dr hab. n. med.  Tomasz Banasiewicz - Projekt nowej opcji kształcenia w chirurgii

12.30-12.45     Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner - Trudności z realizacją szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chirurgii ogólnej

12.45-12.55     Dyskusja


12.55-14:50     Sesja II Ordynatorów - prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski,  
                         Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc

12.55-13.10     Prof. dr hab. n. med. Rafał Stec - Spersonalizowane leczenie nowotworów jelita grubego

13.10-13.25     Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc - Wybór strategii leczenia zabiegowego lub chirurgicznego nowotworów jelita grubego

13.25-13.40     Prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr - Naucz podopiecznych tak by byli gotowi odejść, traktuj tak by chcieli zostać.                                         Rezydent – asysta czy samodzielny operator?

13.40-13.55     Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski - Wskazania do stomii protekcyjnej w operacjach raka jelita grubego

13.55-14:10     Wykład sponsorowany

14.10-14.20     Dyskusja

14.20-14.50     Coffee break


14.50                Uroczyste rozpoczęcie IV Kongresu ChMI

                          Opening ceremenony of the 4th International Congress of Minimally Invasive Surgery


15.00-17.05     Sesja I Future in surgery - Chairmen: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, Dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas

15.00-15.20     Bionic pancreas – the future of pancreatic surgery - Prof. dr hab. n. med. Michał Wszoła, (Warszawa, Poland)

15.20-15.40     Augmented reality – the future modern surgery - Dr Christian Heiliger (München, Germany)

15.40-16.00     AI progress in surgery – what are new directions? - Prof. dr hab. n. med. Konrad Karcz (Nürnberg, Germany)

16.00-16.20     When surgery is not enough in pancreatic cancer. - Dr Teresa Macarulla Mercadé. (Barcelona, Spain)

16.20-16.40     Sponsored lecture

16.40-16.55     Discussion

16.55-17.10     Coffee break


17.10-19.00     Sesja II Pancreatic Minimally Invasive Surgery - Chairmen: Prof. dr hab. n. med Piotr Richter, Prof. dr hab. n. med.                                Sławomir Mrowiec

17.10-17.20     Teaching modern pancreatic surgery. - Dr Jony van Hilst (Amsterdam, Netherlands)

17.20-17.40     Polish consensus on pancreatic surgery. - Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter (Kraków, Poland),

17.40-18.00     Standardization in pancreatic surgery. - Prof. dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec (Katowice, Poland)

18.00-18.20     Adenomatous neoplasia in the papilla of Vateri endoscopic and/or surgical resection? - Prof. Elena Rangelowa (Goeteborg,                             Sweden)

18.20-18.40     Endoscopic treatment of complications of acute pancreatitis. - Prof. dr hab. n. med. Mateusz Jagielski (Toruń, Poland)

18.40-19.00     Discussion

19.00-20.30     Koktail-kolacja dla uczestników Forum Ordynatorów i IV Kongresu ChMI

                          / Coctail for all participants of the 4th MIS Congress and Forum Ordynatorów


piątek, 27 września 2024 r. 


9.00-10.40      Sesja III Abdominal Hernias Minimally Invasive Surgery 
                        - Chairmen: Prof. dr hab. n. med Kryspin Mitura, Prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański 

9.00-9.20         Anatomy of the anterior abdominal wall - Dr Yohann Renard (Reims, France),

9.20-9.40         eTEP for ventral and incisional hernias - Dr Victor Radu (Bucharest, Romania)

9.40-9.55         TAPP for ventral and incisional hernias - Prof. dr hab. n. med. Kryspin Mitura (Siedlce, Poland)

9.55-10.10       Endoscopic anterior component separation - Prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański (Gdańsk, Poland)

10.10-10.25     SCOLA for diastasis recti in postpartum abdominal wall insufficiency - Dr n. med. Mateusz Zamkowski (Gdańsk, Poland),

10.25-10.40     Discussion

10.40-10.50     Coffee Break


10.50-12.30     Sesja IV Bariatric surgery Session of Metabolic and Bariatric Surgery Section of APS -Chairmen:                                                                   Prof. dr hab. n. med. Piotr Major, Prof. dr hab. n. med. Jacek Szeliga, Dr hab. n. med. Michał Janik

10.50-11.10     Ethics in bariatric surgery - Dr Ashraf Haddad (Amman, Jordan),

11.10-11.30     Reversal of bariatric procedures (when and how I do it). - Prof. Bart Smet (Leuven, Belgium)

11.30-11.45     Gastro-gastric fistula after RYGB - Prof. dr hab. n. med. Piotr Major (Kraków, Poland)

11.45-12.00     Bariatric suregry as a „Bridge therapy” - Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik (Warszawa, Poland)

12.00-12.15     Endoscopy in contemporary bariatric surgery - Dr hab. n. med. Michał Spychalski (Brzeziny, Poland)

12.15-12.30     Discussion

12.30-12.45     Coffee break


12.45-14.05     Sesja V The future ofsurgical endoscopy Chairmen: Prof. dr hab. n. med. Mateusz Jagielski,                                                                           Dr hab. n. med. Michał Spychalski

12.45-13.05     ERCP - present challenges and future perspectives. - Dr Paraskevas Gkolfakis (Athens, Greece)

13.05-13.25     Therapeutic EUS – new possibilities in surgical endoscopy - Prof. dr hab. n. med. Mateusz Jagielski (Toruń, Poland)

13.25-13.40     „Third” space endoscopy - Dr hab. n. med. Michał Spychalski (Brzeziny, Poland)

13.40-13.55     AI in endoscopy – the presence and the future - Dr hab. n. med. Krzysztof Kurek (Białystok, Poland)

13.55-14.05     Discussion

14.05-14.45     Lunch


14.55-16.30     Sesja VI Liver Minimally Invasive Surgery - Chairmen: Prof. dr hab. n. med Michał Grąt, Prof. Luca Aldrighetti

14.55-15.15     Glissonian or extra-Glissonian approach in laparoscopic liver resection - Dr Stefan Stättner (München, Germany)

15.15-15.35     Hepatic hemangioma – to do or not to do - Prof. Luca Aldrighetti (Milan, Italy)

15.35-15.55     PL-MILS. National register of minimally invasive laparoscopic surgery - Prof. dr hab. n. med. Michał Grąt (Warszawa, Poland)

15.55-16.15     Pros and cons for laparoscopic ALPPS. What are optimal options for staged hepatectomy? - Dr Christian Oberkofler (Zürich, Switzerland)

16.15-16.30     Discussion

16.30-16.45     Coffee break


16.45-18.35     Sesja VII „Hepatobiliary Minimally Inavive Surgery” 
                          - Chairmen: Prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr, Dr Ludovica Baldari

16.45-17.05     Fluorescent Cholangiography: dosage, timing and how to improve visualization. - Dr Ludovica Baldari (Milan, Italy)

17.05-17.25     Extended liver resections - Prof. dr hab. n. med. Michał Grąt (Warszawa, Poland)

17.25-17.45     Minimally invasive treatment of cholangiocarcinoma -Prof. Luca Aldrighetti (Milan, Italy)

17.45-18.05     Bleeding during laparoscopic liver surgery- Prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr (Kraków, Poland)

18.05-18.20     Sponsored lecture

18.20-18.35     Discussion


sobota, 28 września 2024 r.

 

9.00-10.50     Sesja VIII MinimaIly Invasive Techniques in Colorectal Surgery 
                        - Chairmen: Prof. dr hab. n. med. Marek Zawadzki, Dr n. med. Andrzej Kwiatkowski

9.00-9.15         Optimal robotic or laparoscopic rectal surgery – pros & cons. - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński (Kraków, Poland)

9.15-9.35         Robotic or laparoscopic liver metastases resection in colorectal cancer. - Prof. Benedetto Ielpo (Barcelona, Spain)

9.35-9.50         Robotic low anterior resection - Prof. dr hab. n. med. Marek Zawadzki (Wrocław, Poland)

9.50-10.05       Robotic colectomy CME - Dr n. med. Andrzej Kwiatkowski (Warszawa, Poland)

10.05-10.35     Sponsored lecture

10.35-10.50     Discussion

10.50-11.00     Coffee break


11.00-12.25     Sesja IX Minimally Iinvasive Surgery Techniques in Benign Esophageal Diseases 
                          - Chairmen: Prof. Karl-Hermann Fuchs, Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

11.00-11.15     Challenges in understanding and proper application of antireflux surgery in patients with GERD
                          - Lek. med. Kamil Nurczyk (Lublin, Poland)

11.15-11.30     What next after failure primary antireflux surgery? - Prof. Karl-Hermann Fuchs (Würzburg, Germany)

11.30-11.45     Thoracoscopic approach for esophageal atresia repair in newborn - challenges to overcome
                          - Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski (Wrocław, Poland)

11.45-12.00     Endoscopic methods of GERD therapy - Prof. dr hab. n. med. Michał Kamiński (Warszawa, Poland)

12.00-12.15     POEM for achalasia – Polish experience and follow-up. - Dr hab. n. med. Michał Spychalski (Brzeziny, Poland)

12.15-12.25     Discussion

12.25-12.35     Coffee Break


12.35-13.45     Sesja X Varia - Chairmen: Dr n. med. Michał Solecki, Dr n. med. Justyna Wyroślak-Najs

12.35-12.50     Extra hiatal diaphragmatic hernias - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński (Kraków, Poland)

12.50-13.05     MALS and superior mesenteric artery syndrome surgery - Dr n. med. Michał Solecki (Lublin, Poland)

13.05-13.20     Usefulness of contrast ultrasonography in modern surgery - Dr n. med. Justyna Wyroślak-Najs (Lublin, Poland)

13.20-13.35     Endoscopic cholangio-jejuno anastomosis - Prof. dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK (Toruń, Poland)

13.35-13.45     Discussion

13.45                 Congress closure


UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Kongresu 
ATTENTION! We reserve thepossibility to modify the Congress program

O kongresie

To pierwsze tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Serdecznie zapraszamy na czwartą edycję Kongresu.


DATA / MIEJSCE

Data Kongresu:

26-28 września 2024 r

Miejsce Kongresu:

HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/79, WARSZAWA


Uczestnik
Rejestracja do  30 czerwca
Rejestracja do  31 sierpnia
Rejestracja od 25  września
Członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich
550  zł
650  zł
750  zł
Lekarze niebędący członkami Towarzystwa Chirurgów Polskich
650  zł
750  zł
850  zł
Lekarze w trakcie specjalizacji
500  zł
600  zł
750  zł
Studenci medycyny - ilość miejsc ograniczona
250  zł
250  zł
250  zł
W formularzu rejestracji należy wpisać  - Numer legitymacji  studenckiej. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji, będzie niezbędna przy  rejestracji na miejscu.

Spotkanie towarzyskie
200  zł
200  zł
200  zł
Udział wyłącznie w sesjach Ordynatorów i Kierowników Klinik  Chirurgii Ogólnej
200 zł
200 zł
200 zł


ORGANIZATORZY WYDARZEŃ


Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:


Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr hab. Feliksa Skubiszewskiego

ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin


Organizator wykonawczy:


Wydawnictwo Czelej

ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin

www.czelej.com.pl

Opłaty

Zgłoś uczestnictwo

zarejestruj się

Koszt uczestnictwa

  • wpłata do 26 czerwca 2024 200.00 (zawiera 23% VAT)

Noclegi

Oferta hotelowa z preferencyjnymi warunkami dla uczestników Konferencji jest dostępna poniżej.

Zgłoszenia


Uczestnik
Rejestracja do  30 czerwca
Rejestracja do  31 sierpnia
Rejestracja od 25  września
Członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich
550  zł
650  zł
750  zł
Lekarze niebędący członkami Towarzystwa Chirurgów Polskich
650  zł
750  zł
850  zł
Lekarze w trakcie specjalizacji
500  zł
600  zł
750  zł
Studenci medycyny - ilość miejsc ograniczona
250  zł
250  zł
250  zł
W formularzu rejestracji należy wpisać  - Numer legitymacji  studenckiej. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji, będzie niezbędna przy  rejestracji na miejscu.

Spotkanie towarzyskie
200  zł
200  zł
200  zł
Udział wyłącznie w sesjach Ordynatorów i Kierowników Klinik  Chirurgii Ogólnej
200 zł
200 zł
200 złUwaga! Opłata kongresowa zawiera udział w sesjach Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej
Prosimy o informację w formularzu rejestracji
czy wezmą Państwo udział w tym wydarzeniu.

Informacja jest niezbędna dla przygotowania dodatkowych materiałów dla Państwa.

Opłata kongresowa zawiera:

  • Udział w wykładach 
  • Wstęp na sesje Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej
  • Materiały kongresowe
  • Dostęp do nagrań z wykładów po Kongresie*
  • Certyfikat uczestnictwa*
  • Przerwy kawowe i lunch*
  • Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych**

Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.
Informacje na temat dostępnych hoteli ze specjalną ceną dla uczestników Kongresu będą dostępne wkrótce w zakładce NOCLEGI


Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
Nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin
 67 1540 1144 2114 6406 8224 0004
Tytułem: Kongres CHMI (imię i nazwisko uczestnika/firma)


*Nie dotyczy wykupienia udziału wyłącznie w sesjach Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej. Dostęp do nagrań w tym przypadku jest tylko z wykładów w ramach sesji Ordynatorów.


**Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.


Noclegi

Szanowni Państwo,


istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w poniższych hotelach na hasło: CHMI.

Pokoje są dostępne w miarę dostępności miejsc lub do ustalonej z hotelem daty.
Aby poznać ceny i szczegóły ofert dla uczestników Kongresu proszę kliknąć w zdjęcie wybranego hotelu poniżej:

PURO Warszawa Centrum

Widok 9, 00-023 Warszawa

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 22 89 98 000

e-mail: warszawa.centrum@purohotel.pl

https://tiny.pl/djjk8

NYX Hotel Warsaw

Chmielna 71

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 223462800

e-mail: res.warsaw@leonardo-hotels.com

https://tiny.pl/djp6x

Rezerwacji można dokonać poprzez adres mailowy: res.warsaw@leonardo-hotels.com lub telefonicznie: 223462800.

Proszę powoływać się na hasło: CHMI.

Mercure Warszawa Grand

ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

e-mail: H3385-re@accor.com.

https://tiny.pl/djp6t

Rezerwacja przez adres mailowy: H3385-re@accor.com.

Proszę powoływać się na hasło: CHMI.

Novotel Warszawa Centrum

ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

https://tiny.pl/djp6j

Rezerwacja przez adres mailowy: h3383-re5@accor.com

Proszę powoływać się na hasło: CHMI.

Patronat i Komitet Honorowy

PATRONAT HONOROWYTowarzystwo Chirurgów Polskich


KOMITET HONOROWY

Prof. Krzysztof Zieniewicz Prezes Towarzystwa
Chirurgów PolskichProf. Zbigniew Gaciong Jego Magnificencja Rektor
Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoProf. Wojciech Załuska Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Komitet Naukowy 4 Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski


Członkowie Komitetu Naukowego (Polska)

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński 

Prof. dr hab. n. med. Michał Grąt

Prof. dr hab. n. med. Mateusz Jagielski

Prof. dr hab. n. med. Michał Kamiński

dr hab. n. med. Krzysztof Kurek

dr n. med. Andrzej Kwiatkowski

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik

Prof. dr hab. n. med. Piotr Major

Prof. dr hab. n. med. Kryspin Mitura

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

dr n. med. Justyna Najs

lek. med. Kamil Nurczyk

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski

Prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas

dr n. med. Michał Solecki

dr hab. n. med. Michał Spychalski

Prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański

Prof. dr hab. n. med. Michał Wszoła

dr n. med. Mateusz Zamkowski

Prof. dr hab. n. med. Marek Zawadzki

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz


Członkowie Komitetu Naukowego (goście zagraniczni)

Prof. Luka Aldrighetti (I)

Dr Ludovica Baldari (I)

Prof. Karl-Hermann Fuchs (G)

Paraskevas Gkolfakis (GR)

Dr Ashraf Haddad (J)

Dr Christian Heiliger (G)

Prof. Benedetto Ilelpo (ES)

Prof. Konrad Karcz (G)

Dr Teresa Maraculla Mercadé (ES)

Dr Christian Oberkofler (CH)

Dr Victor Radu (R)

Dr Elena Rangelova (S)

Dr Yohann Renard (F)

Prof. Bart Smet (B)

Dr Stefan Stättner (G)

Dr Jony van Hilst (NL)

Komitet Organizacyjny 4 Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski


Członkowie Komitetu Organizacyjnego

dr hab. n. med. Michał Janik

Prof. dr hab. n. med. Konrad Karcz

Prof. dr hab. n. med. Piotr Major

Prof. dr hab. n. med. Michał Mik

Prof. dr hab. n. med. Kryspin Mitura

dr n. med. Justyna Najs

lek. med. Kamil Nurczyk

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas

dr n. med. Michał Solecki

dr hab. n. med. Michał Spychalski

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szeliga

Prof. dr hab. n. med. Marek Zawadzki

Kontakt