3. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej Konferencja stacjonarna + online

3. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej
Konferencja stacjonarna + online

Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne
22-24 września 2022

zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Drodzy Koleżanki i Koledzy,


Szybkimi krokami zbliża się termin już III Międzynarodowego Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej. W dniach 22-24 września 2022 roku Lublin po raz kolejny będzie gościł światowej sławy ekspertów w zakresie technologicznie zaawansowanych operacji minimalnie inwazyjnych. Staje się już regułą, że co dwa lata spotykamy się w pięknym mieście na styku tradycji wielu kultur w symbolicznym miejscu, jakim jest nowoczesne Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego III Międzynarodowego Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej mamy zaszczyt zaprosić Państwa do aktywnego udziału w tym tak ważnym dla naszego środowiska wydarzeniu. Tradycyjnie w programie naukowym Kongresu zaplanowane są sesje obejmujące wybrane dziedziny chirurgii minimalnie inwazyjnej, przede wszystkim w zakresie chorób układu pokarmowego, rozwoju nowych metod symulacyjnych kształcenia podyplomowego rezydentów, wdrażania nowych technik zabiegowych i technologii medycznych w chirurgii ogólnej i praktycznie we wszystkich dyscyplinach zabiegowych, perspektyw chirurgii robotowej, interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej. W Kongresie weźmie udział grono znakomitych chirurgów reprezentujących uznane ośrodki chirurgii minimalnie inwazyjnej z Polski i całego świata.  


Mając w pamięci poprzednie, doskonale przyjęte edycje Kongresu, wysoki poziom merytoryczny sesji, wielu z nas z niecierpliwością oczekuje na możliwość bezpośredniego uczestnictwa w spotkaniach naukowych. Niestety nie wiemy, jaka będzie ostateczna formuła tegorocznego spotkania. Kolejne fale pandemii COVID-19 czynią wszelkie plany niepewnymi. Poza sesjami stacjonarnymi rozważamy również formułę hybrydowych obrad, częściowo lub całkowicie online. Nie zmienia to faktu, że jako Organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby III Międzynarodowy Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej w Lublinie spełnił Państwa oczekiwania zapoznania się z aktualnymi osiągnięciami w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej oraz zapewnił możliwość wymiany poglądów z ekspertami i wzięcia udziału w spotkaniach towarzyskich.


Zapraszamy do Lublina.


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan
Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich   

O Kongresie

Jedyny taki Kongres w tej części Europy, 

poświęcony chirurgii minimalnie inwazyjnej w różnych dyscyplinach zabiegowych.

Zapraszamy na trzecią edycję tego wydarzenia. 


   Kongres pod przewodnictwem Towarzystwa Chirurgów PolskichW poprzedniej edycji Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej:

 • wzięło udział ponad 1600 uczestników z Polski i zagranicy
 • wykłady prowadzone były przez 36 znanych i cenionych na świecie chirurgów z 14 krajów
Program

Dzień 22.09.2022 (Thursday)

 

10.30–11.10 Sesja nr I Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej*

 • Wpływ pandemii COVID–19 na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii, porównanie wyników z lat 2019–2021
  Prof. Grzegorz Wallner 
 • Zalecenia odnośnie działalności oddziałów chirurgii w dobie pandemii COVID–19 – Prof. Kryspin Mitura 


11.10–11.40 Sesja nr II Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej*
Sesja sponsorowana

 • Zakłucia u personelu medycznego – jak zminimalizować ryzyko zakażeń przenoszonych drogą krwi – Dr Anna Różańska
 • Efektywność kosztowa rozwiązań  stosowanych na Sali operacyjnej – Dr Michał Solecki


11.40–12.40 Sesja nr III Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej* 
Małoinwazyjne procedury w leczeniu oparzeń

 • Małoinwazyjna resekcja martwicy w ostrej i przewlekłej ranie oparzeniowej – Prof. Marek Kawecki
 • Laserowa analiza kontrastu spekli – czy może stanowić wsparcie dla  enzymatycznego oczyszczania rany i przeszczepu komórek?
  Dr Diana Kitala
 • Inteligentne opatrunki” w leczeniu rany oparzeniowej – Dr Wojciech Witkowski


12.40–13.00 Przerwa na kawę/Coffee Break

 

13.00–14.30 Session IV “Modern technological approach to minimally invasive surgery”

 

 • Artificial intelligence and digital technologies in surgery – Dr Felix Nickel (Heidelberg, Germany)
 • Artificial Intelligence and its implications in Surgery – Prof. Andrew Gumbs (Poissy, France) 
 • Potential new surgical technologies in the treatment of upper GI tract diseases –  Prof. Lee Swanstrom (Strasbourg, France / USA)
 • A quest for sustainable minimally invasive surgery – Prof. Laurens van Haute (Enschede, Netherlands) – wykład sponsorowany
 • Discussion

 

14.30–15.00 Poczęstunek


15.00–16.30 Session V “Bariatric surgery” 

 

 • Will endoscopy replace bariatric surgery? – Prof. Manoel Galvao Neto (Sao Paulo, Brazil)
 • One Anastomosis Gastric Bypass – a Message from the Inventor – Prof. Robert Rutledge (La Quinta, California, USA)
 • Will magnets replace staplers in bariatric surgery? – Prof. Michel Gagner (Montreal, Quebec, Canada)
 • Does anti-obesity pharmacotherapy mean the end of minimally invasive bariatric surgery?”  – Prof. Mariusz Wyleżoł ( Warsaw, Poland)
 • Discussion


16.30–17.30 Poster Session / free abstract session

 

Dzień 23. 09. 2022 (Friday)

 

9.00–10.30 Session VI "Minimally Invasive Techniques in Esophageal Diseases Surgery”

 • Pathophysiology of GERD – which factors are important when choosing an antiterflux minimally invasive surgery technique?
  Prof. Karl–Herman Fuchs (California, San Diego, USA)
 • Robotic esophagectomy for cancer – is it the option for MIS esophageal cancer therapy? –
 • Dr Eline de Groot (Utrecht, Netherlands)
 • Outcomes of Heller myotomy for esophageal achalasia: lessons from a 48-year prospective experience with four different techniques – Prof. Sandro Mattioli (Bologna, Italy)
 • Concept of centralization of surgery for benign esophageal diseases – Prof. Sandro Mattioli (Bologna, Italy)
 • Discussion


10.30–11.10 Sesja sponsorowana

Optimizing the CR patient outcomes (ERAS in CR Patient Care / Best practise before, during and after surgery / prevention of complications)


11.10–11.25 Przerwa na kawę/Coffee Break


11.25–12.55 Sesssion VII "Minimally invasive techniques in pancreatic cancer surgery” 

 • European Consortium on minimally invasive pancreatic surgery: current state of art in pancreatic head tumors – Prof. Marc Besselink (Amsterdam, Nederland)
 • Is robotic pancreatectomy indicated for pancreatic cancer? – Prof. Elena Rangelova (Göteborg, Sweden)
 • Minimally invasive pancreatectomy with resection of the portal vein system – Prof. Andrzej Budzyński (Cracow, Poland)
 • Learning curve in minimally invasive pancreatic surgery – Dr Michał Solecki (Lublin, Poland)
 • Discussion


12.55–13.10 Przerwa na kawę/Coffee Break


13.10–14.50 Session VIII “The role of simulation in minimally invasive surgery education” 

 

 • Challenges for modern education in minimally invasive surgery”– Prof. Francisco Schlottmann (Buenos Aires, Argentina) 
 • Objective assessment of the quality of education in MIS simulation training – Doc. Michał Nowakowski (Cracow, Poland)
 • Robot–assisted surgery, the learning curve, and the best time in medical education to implement it – Prof. Alessandro Giardino (Verona, Italy)
 • Perspectives for the next steps of organization, MIS simulation education and surgical training Prof. Konrad Karcz (Munich, Germany) 
 • Effectiveness of a Laparoscopic Training Model for Pediatric Surgeons During COVID–19 Pandemic: A Single–Center Experience
  Dr Benedetta Lapore (Napoli, Italy)
 • Discussion


14.50–15.35 Lunch


15.35– 17.15 Session IX “Challenging ventral hernias – minimally invasive sometimes means not minimal approach” 

 

 • Guidelines and standards in search for the best choice for our patients – Dr Mateusz Zamkowski (Gdańsk, Poland)
 • TAR – how to make a large operation minimally invasive – Prof. Kryspin Mitura (Siedlce, Poland)
 • MILOS and e–MILOS – minimally invasive approach to large middle line defects – Prof. Wolfgang Reinpold (Hamburg, Germany)
 • Robots in hernia surgery – a glimpse in the future – Prof. Filip Muysoms (Ghent, Belgium)
 • Patient’s perspective and economic aspects as a factor influencing a choice of minimally invasive methods – Doc. Maciej Śmietanski (Gdańsk, Poland)
 • Discussion

 

17.15–19.05 Session X “GI tract minimally invasive surgery controversies – How to avoid MIS complications in GI tract surgery?”

 

 • Laparoscopic redo antireflux surgery – laparoscopic fundoplication or Roux–en–Y subtotal gastrectomy or something else?
   Prof. Karl Hermann Fuchs (California, San Diego, USA)
 • The risk and prevention of adverse events during POEM / TIF procedures  Prof. Lee Swanstrom (Strasbourg, France / USA)
 • Polish POEM experience for achalasia patients – Dr med. Michał Spychalski (Łódź, Poland)
 • Controversies in laparoscopic advanced gastric cancer surgery – Prof. Piotr Richter (Cracow, Poland)
 • Potential risk factors of complications in bariatric surgery – Prof. Tomasz Rogula (Cracow, Poland)
 • What a surgeon should know how to avoid complications in MIS colorectal surgery? – Prof. Marek Jackowski (Toruń, Poland)
 • Discussion

24.09.2022 (Saturday)

 

9.30–11.00 Session XI“Endocrine minimally invasive surgery” 

TOETVA – TransOral Endoscopic Thyroid surgery by Vestibular Approach

 

 • Background of surgical anatomy – Prof. Ozer Makay (Izmir, Turcja)
 • Basics of the technique and how to learn it – Prof. Philip Riss (Vienna, Austria)  
 • Pearls and pitfalls of TOETVA – Prof. Marcin Barczyński (Cracow, Poland)  
 • Critical approach and shadows of the technique – Prof. Marek Dedecjus (Warsaw, Poland)
 • Discussion

 

11.00–12.30 Session  XII„Endoscopic vacuum therapy – minimal invasion, maximal effect”

 • Upper GI – how far can we go with EVT – Prof. Mike Laukötter (Rheine, Germany)
 • Do we have recomendations about EVT in lower GI tract? – Prof. Willem Bemelmann (Amsterdam, Netherlands) and the Expert Group (Tomasz Banasiewicz, Alberto Arezzo, Omar Faiz, Richar Brady, Eloy Espin–Basany, Rosa Maria Jimenez)  
 • How to introduce EVT in your hospital – simple steps to new strategy – Prof. Tomasz Banasiewicz (Poznań, Poland), 
  Dr Jarosław Furtak (Lublin, Poland)
 • EVT – can it be more effective? – Dr Mateusz Wierdak (Cracow, Poland), Prof. Michał Pędziwiatr (Cracow, Poland) 
 • Discussion*Sesje w j. polskim

UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Kongresu / ATTENTION! We reserve the possibility to modify the Congress program

Abstrakty

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się aktualne informacje dot. zgłaszania streszczeń do Sesji Plakatowej.  


Uwaga! W związku z dużym zainteresowaniem, wydłużamy termin zgłoszeń abstraktów do 15.08.2022 r.


TERMINY

 • zgłaszanie abstraktów: do 15.07.2022 15.08.2022 r.
 • recenzowanie prac: do 25.08.2022
 • ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac: 1.09.2022
 • nadsyłanie prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas Kongresu: 10.09.2022


WYTYCZNE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA PRAC

 1. Składane streszczenie musi spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące przygotowanego i przesyłanego materiału:
  1. język: angielski,
  2. maksymalna liczba słów treści abstraktu: 250.
 2. Składane streszczenie powinno zawierać poniższe elementy podane w wymienionej kolejności:
  1. tytuł abstraktu,
  2. lista autorów,
  3. autor prezentujący,
  4. treść streszczenia (standardowo właściwa treść streszczenia powinna zawierać następujące sekcje: WPROWADZENIE, CEL PRACY, MATERIAŁ, METODY, WYNIKI, WNIOSKI.),
  5. słowa kluczowe – maksymalnie 3 słowa kluczowe,
  6. informacja o konflikcie interesów autora/autorów – prosimy o zapisanie informacji w polu: Komentarz/uwagi.


WAŻNE!

Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się na Kongres co najmniej Autora wskazanego jako prezentującego pracę. Autor/Autorzy zobowiązani są do wniesienia opłaty zjazdowej zgodnie z obowiązującym cennikiem. 


Prosimy o zapoznanie się z treścią REGULAMINU SESJI PLAKATOWEJ.


 Prace można zgłaszać wyłącznie poprzez stronę internetową!

Opłaty

Opłaty za udział w 3. Kongresie Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej 2022

 1. Członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich - stacjonarnie
  Rejestracja do 30 czerwca - 500 zł (z VAT)
  Rejestracja do 31 sierpnia - 600 zł (z VAT)
  Rejestracja od 1 września - 750 zł (z VAT)
   
 2. Członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich - udział online
  Rejestracja do 30 czerwca - 400 zł (z VAT)
  Rejestracja do 31 sierpnia - 500 zł (z VAT)
  Rejestracja od 1 września - 650 zł (z VAT)
   
 3. Lekarze niebędący członkami Towarzystwa Chirurgów Polskich - stacjonarnie
  Rejestracja do 30 czerwca - 600 zł (z VAT)
  Rejestracja do 31 sierpnia - 700 zł (z VAT)
  Rejestracja od 1 września - 850 zł (z VAT)
   
 4. Lekarze niebędący członkami Towarzystwa Chirurgów Polskich - udział online
  Rejestracja do 30 czerwca - 500 zł (z VAT)
  Rejestracja do 31 sierpnia - 600 zł (z VAT)
  Rejestracja od 1 września - 750 zł (z VAT)

 5. Lekarze w trakcie specjalizacji - stacjonarnie
  Rejestracja do 30 czerwca - 300 zł (z VAT)
  Rejestracja do 31 sierpnia - 350 zł (z VAT)
  Rejestracja od 1 września - 400 zł (z VAT)
  W formularzu rejestracji w polu "Miejsce odbywania specjalizacji" prosimy wpisać aktualne miejsce pracy (nazwa szpitala, miasto).
   
 6. Lekarze w trakcie specjalizacji - udział online
  Rejestracja do 30 czerwca - 200 zł (z VAT)
  Rejestracja do 31 sierpnia - 250 zł (z VAT)
  Rejestracja od 1 września - 300 zł (z VAT)
  W formularzu rejestracji w polu "Miejsce odbywania specjalizacji" prosimy wpisać aktualne miejsce pracy (nazwa szpitala, miasto).

 7. Studenci medycyny - tylko udział online
  Stała opłata rejestracyjna - 50 zł (z VAT)
  W formularzu rejestracji należy wpisać numer legitymacji studenckiej.

 8. Spotkanie towarzyskie - tylko dla uczestników stacjonarnych
  Stała opłata rejestracyjna dla wszystkich uczestników - 250 zł (z VAT)
  Spotkanie planowane jest w piątek - 23 września 2022 r.
  (kolacja z koncertem na żywo - szczegóły podamy w późniejszym terminie)
  Spotkanie towarzyskie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.

 9. Udział wyłącznie w sesjach Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej
  Stała opłata rejestracyjna (udział stacjonarny / online) - 160 zł (z VAT)

 


Językiem wykładowym jest język angielski.
Wykłady będą tłumaczone symultanicznie.

Uwaga! Opłata kongresowa zawiera udział w sesjach Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej
Prosimy o informację w formularzu rejestracji
czy wezmą Państwo udział w tym wydarzeniu.

Informacja jest niezbędna dla przygotowania dodatkowych materiałów dla Państwa.Opłata kongresowa zawiera:

 • Udział w wykładach 
 • Wstęp na sesje Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej
 • Materiały kongresowe
 • Dostęp do nagrań z wykładów po Kongresie*
 • Certyfikat uczestnictwa*
 • Przerwy kawowe i lunch*
 • Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych (udział stacjonarny)**

Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.
Informacje na temat dostępnych hoteli ze specjalną ceną dla uczestników Kongresu będą dostępne wkrótce w zakładce NOCLEGI


*Nie dotyczy wykupienia udziału wyłącznie w sesjach Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej. Dostęp do nagrań w tym przypadku jest tylko z wykładów w ramach sesji Ordynatorów.


**Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Noclegi

Szanowni Państwo,


istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w poniższych hotelach na hasło: CHMI.

Pokoje dostępne będą w miarę dostępności miejsc lub do ustalonej z hotelem daty.
Aby poznać ceny i szczegóły ofert dla uczestników Kongresu proszę kliknąć w zdjęcie wybranego hotelu.

Hampton by Hilton

Al. Kompozytorów Polskich 1, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 504 041 628

e-mail: hampton.lublin@hilton.com

https://www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hampton-by-hilton-lublin

Pokój 1 os. ze śniadaniem - 260 zł/doba
Pokój 2 os. ze śniadaniem - 300 zł/doba

Parking podziemny - 30 zł/doba

Rezerwacje można dokonywać do 22.08.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

1,2 km piechotą / 3,5 km autem od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Focus Hotel Premium Lublin

ul. Podzamcze 1, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 81 516 55 50

e-mail: Lublin@focushotels.pl

https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-lublin

Pokój 1 os. ze śniadaniem - 280 zł/doba
Pokój 2 os. ze śniadaniem - 350 zł/doba

Parking podziemny - 25 zł/doba

Rezerwacje można dokonywać do 01.09.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

2,5 km od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Ibis Styles Lublin

Aleja Solidarności 7, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

e-mail: ha9v0@accor.com

https://ibislublin.pl/hotel/o-hotelu

Pokój 1 os. ze śniadaniem - 315 zł/doba
Pokój 2 os. ze śniadaniem - 345 zł/doba

Parking naziemny bezpłatny, podziemny - 30 zł/doba

Rezerwacje można dokonywać do 20.08.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

2 km od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Hotel Victoria

Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 81 532 70 11 lub 577 900 603

e-mail: info@victorialublin.pl

https://victorialublin.pl/

Pokój 1 os. Economy ze śniadaniem - 200 zł/doba
Pokój 1 os. Komfort ze śniadaniem - 290 zł/doba
Pokój 2 os. Standard ze śniadaniem - 300 zł/doba
Pokój 2 os. Komfort ze śniadaniem - 330 zł/doba

Parking bezpłatny

Rezerwacje można dokonywać do dnia 31.07.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

900 m od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Hotel Ilan

ul. Lubartowska 85, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 506 196 017

e-mail: recepcja@hotelilan.pl

https://www.hotelilan.pl/

Pokój 1 os. ze śniadaniem - 300 zł/doba
Pokój 2 os. ze śniadaniem - 340 zł/doba

Parking bezpłatny

Rezerwacje można dokonywać do dnia 22.08.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

2,5 km od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Arche Hotel

Zamojska 30, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 81 718 02 34, 504 086 587

e-mail: recepcja@archehotellublin

https://archehotellublin.pl/

Pokój 1 os. ze śniadaniem - 199 zł/doba
Pokój 1 os. (z łóżkiem podwójnym) ze śniadaniem - 229 zł/doba
Pokój 2 os. ze śniadaniem - 259 zł/doba

Parking - 40 zł/doba

Rezerwacje można dokonywać do dnia 22.09.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

2 km od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Hotel Campanile

Lubomelska 14, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

e-mail: lublin@campanile.com

https://lublin.campanile.com/pl/

Pokój 1 os. ze śniadaniem - 189 zł/doba
Pokój 2 os. ze śniadaniem - 219 zł/doba

Parking 30 zł/doba

Rezerwacje można dokonywać do dnia 14.08.2022 r. lub do wyczerpania puli pokoi

750 m od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

B&B Lublin Centrum

Ul. Dolna 3 Maja 7, Lublin

W celu dokonania rezerwacji proszę kontaktować się bezpośrednio:

tel.: 885 035 065, 695 615 304

e-mail: lublin@hotelbb.com

https://www.hotel-bb.com/pl/hotel/lublin-centrum

Cena: -15 % od stawki standardowej

Śniadanie 35 zł od osoby/doba

Parking 30 zł/doba (konieczna rezerwacja)

Rezerwacje można dokonywać do 22/08/2022 lub do wyczerpania puli pokoi

1,2 km od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Wydarzenia towarzyszące

INAUGURACJA KONGRESU*


22 września 2022 r., godz. 19:00


SPOTKANIE TOWARZYSKIE*


Serdecznie zapraszamy w piątek 23.09.2022 r. o godz. 20.00 na kolację z występem artystycznym na żywo.

Spotkanie towarzyskie jest dodatkowo płatne (250 zł z VAT).


Szczegóły wkrótce.


Do zobaczenia.*Inauguracja Kongresu oraz spotkanie towarzyskie nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.

Inauguracja Kongresu zostanie sfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu własnego Wydawnictwa Czelej.

Spotkanie towarzyskie piątek, 23 września 2022

godzina 20:00 - 23:00 cena 250.00zł (zawiera VAT)

Spotkanie planowane jest w piątek - 23 września 2022 r. (kolacja z koncertem na żywo - szczegóły podamy w późniejszym terminie)

TYLKO DLA UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH

Termin i miejsce

Termin konferencji:
22-24 września 2022

Miejsce konferencji:
Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne

Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie to aż 11 komfortowych sal konferencyjnych wyposażonych w najlepszej jakości sprzęt audiowizualny. Obiekt ten może ugościć nawet do 400 osób. Uzupełnieniem przestrzeni konferencyjnych są pokoje Business Centre, Atrium oraz Taras Widokowy. Ponadto Lubelskie Centrum Konferencyjne jest doskonale zlokalizowane - obiekt znajduje się w centrum Lublina, co pozwala nie tylko na szybki i sprawny dojazd, ale także na zwiedzanie urokliwych uliczek Starego Miasta oraz skosztowanie lokalnych przysmaków w klimatycznych restauracjach.

INFARMA


Patronat i Komitet Honorowy

KOMITET HONOROWY

Minister Zdrowia
Dr n. ekon. Adam Niedzielski
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska


Partnerzy

Patroni medialni:


Organizator

Organizator:

Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr. hab. Feliksa Skubiszewskiego

ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin


Organizator wykonawczy:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

ul. Skrajna 12-14

20-802 Lublin

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Patryk Reszko - Product Manager

e-mail: patryk.reszko@czelej.com.pl

+48 664 424 099

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212