4. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

4. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

Centrum Spotkania Kultur, Lublin
10-12 października 2024